Memori CS - uljana repica koja se pamti

Memori CS - uljana repica koja se pamti

Glavne karakteristike:

  • Hibrid srednje rane vegetacije
  • Registrovan u Srbiji 2018.
  • Sadržaj ulja > 45%
  • Nizak sadržaj glukozinolata
  • Visok potencijal prinosa na svim tipovima zemljišta (5,5 t/ha)

 

Osobine hibrida:

  • Visina 160-180 cm
  • Robustan hibrid sa izraženim grananjem
  • Preporuka za setvu 45-50 biljaka/m²
  • Visoka tolerantnost na bolesti
  • Dug period cvetanja > 20 dana

 

 

 

Više informacija pronađite OVDE.