Semenska proizvodnja

Semenska proizvodnja

Distribucija i proizvodnja semena predstavlja jedan od značajnih segmenata razvoja i rada kompanije Agromarket sa učešćem od oko 25% u ukupnom prometu na godišnjem nivou. Saradnja sa vodećim domaćim selekcionim kućama – Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut za kukuruz Zemun Polje, Centar za krmno bilje Kruševac, Centar za povrtarstvo Smederevska Palanka ali i inostranim kućama – KWS, Pioneer, Syngenta, LG, Franchi sementi, Semenis, De Ree, Mosselman, HZPC, se iz godine u godinu kvalitativno i kvantitativno unapređuje.
Ulaskom u sistem Agromarket Grupe preduzeća Agroseme Kikinda, Semenarstvo - Šabac i PD Zaječar  Zaječar, stvoren je lanac proizvođača, dorađivača i prometnika semenskog materijala ratarskog bilja koji godišnje tržištu ponudi više od 20000 tona semena strnina, 500000 setvenih jedinica kukuruza, 1000 tona semena soje. Kompanija je takođe i vlasnik sorti ratarskog bilja i to tritikala Rtanj i raži Šampion, kao i linije semena povrća i cveća Villager.

Kukuruz se poslednjih godina ustalio na preko million hektara i zadržao poziciju vodeće gajene biljne vrste na području Srbije, a istovremeno je i najznačajniji izvozni artikal srpskog agrara. Od ukupnih površina nešto više od polovine kukuruznih polja je na području Vojvodine, a ostatak na površinama ispod Save i Dunava. Prosečan prinos zaostaje za evropskim i iznosi oko 4,5 do 5 tona suvog zrna po hektaru, s tim da agroekološki uslovi i genetski potencijal omogućavaju mnogo više prinose. U okviru preduzeća koja pripadaju Agromarket Grupa, pre svega PIK Južni Banat u Beloj Crkvi, organizuje se proizvodnja semenskog kukuruza vodećih kako domaćih, tako i inostranih selekcionih kuća. Proizvedeni kukuruz se dorađuje u doradnim centrima u Kikindi i Šapcu i ulazi u distribuciju i prodaju krajnjim korisnicima.


Pšenica i ostale strnine (ječam, raž, tritikale, ovas) se na području Srbije gaje na oko 600.000 ha sa tendencijom pada površina poslednjih godina. Oko 52% površina je na području Vojvodine, a 48% na području uže Srbije. Prosečni prinos je preko 4,0 t/ha. Najraširenije su sorte ozime pšenice i ječma, dok se jare strnine gaje na 20% ukupnih površina. Na imanjima PD Zaječar i Južni Banat uz primenu pune tehnologije proizvodi se seme visokih kategorija, pre svega sorata Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, kao i seme tritikala i raži, vlasništvo matične kompanije, Agromarket. Proizvedeno seme se dorađuje i pakuje u doradnim centrima U Kikindi, Šapcu i Zaječaru, a od njih distribuira do distributivnih centara kako u Srbiji, tako I u region.
Suncokret je najzastupljenija uljarica na prostorima Srbije i gaji se u proseku na oko 160000 ha. Poslednjih nekoliko godina u saradnji sa Institutom NS ali i Syngenta, Advanta Seed, u Zaječaru i Beloj Crkvi, pored proizvodnje merkantilnog suncokreta, umnožavaju se linije standardnog ali i novog sortimenta suncokreta vodećih semenskih kuća. Visok kvalitet uz dobar prinos semena hibrida suncokreta kako uljnog, tako i specijalizovanih tzv. IMI hibrida (clearfiled system), obezbeđuje da se krajnjem korisniku u Srbiji, ali i Ukrajini, Rumuniji, Bugarskoj ponudi seme izuzetnih osobina.

Krompir je poreklom je iz juznoameričkih Anda odakle se nakon Kolumba i ostalih osvajača proširio na sve kontinente. Srbija je u prethodnim decenijama proizvodila krompir na preko 70000 hektara da bi poslednjih godina ova proizvodnja drastično opala. Najveće površine pod merkantilnom proizvodnjom su na teritoriji Vojvodine i u Zapadnoj Srbiji. Saradnja sa vodećim proizvođačima semenskog krompira u Evropi, firmama HZCP i Agriko, kao i njihovim domaćim partnerima, omogućila je da Agromarket domaćem tržištu ponudi najraznovrsniju ponudu uz izuzetan kvalitet krompira.

Luk (crni, beli, praziluk) se u Srbiji gaji na površini od oko 20.000 ha, uglavnom na usitnjenim parcelama. Poslednjih godina, zahvaljujući otvaranju brojnih hipermarketa, proizvodnja svežeg, konzumnog luka tokom cele sezone uvećava površine pod ovom kulturom. Proizvodnja mladog luka odvija se na preko 10 do 20% površina, dok je ostatak površina pod konzumnim ili lukom na zrelo. U proizvodnji preovlađuje proizvodnja iz arpadžika ali se deo seje iz semena – barutnjaka. Kompanija Agromarket snabdeva tržište Srbije visokokvalitetnim inostranim sortama luka (arpadžik) zahvaljujući saradnji sa vodećim semenarskim kućama Mosselman, De Broer ali i kvalitetnim lukom iz domaće proizvodnje proizvođača npr. ZZ Novi Kneževac iz Novog Kneževca.

Franchi - Seme povrća, cveća se na području Srbije odvija na oko 290.000 ha, najvećim delom na otvorenom polju, a poslednjih godina se povećavaju i površine u zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici). Vodeći usevi su paradajz, paprika, krastavac, lubenica, mrkva, kao i mahunasto povrće. Pored ponude domaćih selekcionih kuća, Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka i Institut NS, kao i inostranih, “Franchi sementi”, “Nunhems”, “Rijk Zwan”, “Semenis” kompanija Agromarket je tržištu ponudila i sopstvenu liniju pakovanja povrća i cveća pod nazivom Villager koja zadovoljava širok spektar proizvođača, od hobista do profesionalaca.

Ostala semena - Kompanija Agromarket, kao vodeći distributer repromaterijala za poljoprivredne proizvođače nastoji da asortiman ponude proizvoda bude što veći. Osim distribucije, u okviru Agromarket Grupa u Zaječaru se obavlja i proizvodnja semena trava i leguminoza (ozimi i jari grašak). Ova ponuda je naročito izražena u ponudi semena i trava, leguminoza i travno-leguminoznih smeša. Saradnja sa vodećim domaćim selekcionim kućama (Institut za krmno bilje Kruševac, Institut NS, Bioprodukt”, kao i inostranim (Franchi sementi) doprinosi upravo najvećem izboru, ovog, sve značajnijeg segmenta poljoprivredne proizvodnje.