Suncokret

Suncokret

Suncokret (Helianthus annuus) zajedno sa sojom (Glycine max) i uljanom repicom (Brassica oleracea var. napus) predstavljaju najznačajnije uljarice koje se gaje na području Srbije. Dominira suncokret sa preko 180000 hektara, zatim soja koja se gaji na 160 hiljada hektara, dok površine pod uljanom repicom variraju i kreću se do 10000 hektara.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad je vodeća selekciona kuća uljanih kultura u Srbiji i najveće površine se nalaze pod hibridima suncokreta među kojima se izdvajaju NS-H-111, Duško, Pobedni, Sremac, Branko, Velja, Baća, kao i hibridi specijalne namene Oliva, Vranac, Cepko, Neoplanta i Rimi i Rimi PR. Među hibridima soje ističu se sorte Balkan, Ravnica, Novosađanka, Venera, Vojvođanka, Valjevka, Galina…
Više informacija o NS selekcijama uljanih kultura može se dobiti na www.nsseme.com

Kompanija KWS se selekcijom bavi od 1856. godine u saradnji sa distributivnom mrežom kompanije Agromarket tržištu nudi hibride suncokreta Barolo RM, Barolo RO i Beluga, zatim uljane repice Triangle, Traviata i Turan.

Više informacija o hibridima suncokreta i uljane repice kompanije KWS mogu se dobiti na www.kws.rs

I kompanija Syngenta poslednjih godina ulazi na tržište Srbije svojim hibridima suncokreta među kojima je prvi našao svoje mesto Arena PR, a zatim i NK Dolbi, NK Delfi, NK Adagio, NK Neoma, a među hibridima uljane repice NK Aviator i NK Smart .

Više informacija o hibridima suncokreta i uljane repice Syngenta selekcije mogu se dobiti na www.syngenta.rs