Kukuruz

Kukuruz

Kukuruz (Zea mays L.) je jedna od najznačajnijih žitarica u svetu. U Srbiji se gaji na oko 1-1,2 miliona hektara, od čega nešto više od polovine na području Vojvodine (52%), a ostatak na površinama ispod Save i Dunava (48%). Imajući u vidu tradiciju proizvodnje i upotrebnu vrednost kukuruza u ishrani ljudi, stoke i u industrijskoj preradi (preradom ove biljne vrste dobija se oko 3 500 različitih proizvoda), jasno je da je kukuruz naša najzastupljenija ratarska biljna vrsta.
Domaći i inostrani hibridi kukuruza poseduju visok genetički potencijal za prinos zrna i ukupne biomase. U ogledima se često ostvaruju prinosi iznad 15 t ha/ha suvog zrna i više od 70 t/ha silo mase. Da bi se genetički potencijal hibrida što bolje iskoristio potrebno je obezbediti povoljne uslove za rastenje i razviće biljaka. Agrotehničke mere imaju zadatak da obezbede biljci povoljne uslove i ublaže nepovoljno delovanje spoljnih činilaca i time omoguće bolje iskorišćavanje genetičkog potencijala hibrida. Osnovni zadatak oplemenjivanja kukuruza je stvaranje novih hibrida, koji po svojim najvažnijim agronomskim osobinama prevazilaze postojeće hibride.

Najveći snabdevači semenskim materijalom tržišta Srbije su dve domaće selekcione kuće, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i Institut za kukuruz Zemun Polje, kao i inostrane Syngenta, Pioneer, KWS, LG. Kompanija Agromarket preko svoje distributivne mreže obezbeđuje ratare semenima vrhunskog kvaliteta ovih kompanija sa udelom od oko 30% ukupno zasejanih površina kukuruzom.
Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, osnovan 1938. godine, predstavlja našu najprestižniju instituciju u oblasti poljoprivrede. Do sada je stvoreno i priznato preko 960 sorti i hibrida poljoprivrednog bilja od čega preko 300 u inostranstvu.
U višedecenijskom radu na selekciji i semenarenju hibrida kukuruza stvoreno je preko 240 hibrida iz FAO grupa zrenja od 200 do 700. Ono što sve hibride NS selekcije izdvaja su dobra adaptabilnost i stabilnost prinosa. Pored standardnih hibrida za zrno i silažu, poslednjih godina sve više pažnje se posvećuje i tzv. hibridima za specijalne namene - uljni, beli, kokičar, tolerantan prema herbicidima i sl.
Po FAO grupama zrenja, Institut NS i kompanija Agromarket nude sledeće standardne ali i nove hibride:

  • FAO grupa 200 – NS 208, NS 223, NS 205
  • FAO grupa 300 – NS 3014, NS 3022
  • FAO grupa 400 – NS 444, NS 444 Ultra, NS 4015, NS 4023, NS 4030, NS 4051
  • FAO grupa 500 – NS 501, NS 540, NS 5010, NS 5043, NS 5051, NS 5052, NS 5083,
  • FAO grupa 600 – NS 640, NS 640 Ultra, NS 6010, NS 6030, NS 6043, NS 6102, NS 7020, NS Zenit, NS Radan
  • FAO grupa 700 – NS 770, Tisa,
  • Hibridi posebne namene: NS 620K, NS 609B

Više informacija o hibridima kukuruza NS selekcije mogu se dobiti na www.nsseme.com

Institut za kukuruz Zemun Polje je respektabilna kuća kako na domaćem, tako i inostranom tržištu po ponudi hibrida kukuruza, koja se selekcijom i semenarstvom bavi duže od 60 godina. Pored standardnih hibrida, u ponudi su i hibridi specifičnih svojstava (belo zrno, kokičar, šećerac).

U zajedničkoj ponudi Instituta ZP i Agromarketa, proizvođačima se nude hibridi: ZP 341, ZP 427, ZP 434, ZP 505, ZP 555, ZP 560, ZP 600, ZP 606, ZP 666, ZP 677, ZP 684, I stari, provereni ZP 704.

Više informacija o hibridima kukuruza ZP selekcije mogu se dobiti na www.mrizp.rs

Kompanija Syngenta već nekoliko godina tržištu Srbije, a preko distributivne mreže kompanije Agromarket nudi hibride kukuruza kao što su: NK Symba, NK Lucius, NK Flovita, NK Cisko, NK Columbia, NK Pako, NK Helico, NK Galactic, NK Maverik, NK Sincero, NK Sycora, NK Miami, NK Agrano, NK Turtop.

Više informacija o hibridima kukuruza Syngenta selekcije mogu se dobiti na www.syngenta.rs

Pioneer je duže od decenije prisutan sa svojim hibridima kukuruza, počevši od hibrida Florencia i Colomba do preko 25 hibrida svih grupa zrenja, kao što su: PR38A24, PR36R10, PR37N01, PR36D79, PR36B08, PR35P12, PR35F38, PR34F02, PR34B23, PR32D12…

Više informacija o Pioneer hibridima kukuruza mogu se dobiti na www.srbija.pioneer.com

Kompanija KWS duže od jednog I po veka bavi se selekcijom semena ratarskog bilja među kojima selekcija hibrida kukuruza zauzima značajno mesto. Početkom XXI veka, svoje hibride su predstavili i proizvođačima u Srbiji, a uz posredstvo kompanije Agromarket kao distributera. Među hibridima izdvajaju se Kermes, KWS 3381, Krabas, Mikado, Korimbos…

Više informacija o selekciji hibrida kukuruza kompanije KWS mogu se dobiti na 

www.kws.rs