PIK Južni Banat - Bela Crkva

PIK Južni Banat - Bela Crkva

Agromarket Grupa, u svom poslovanju vodi se devizom “Od njive do trpeze”. U celom lancu početak ali i kraj pripadaju jednoj od njenih najistaknutijih članica PIK-u “Južni Banat” iz Bele Crkve. Tokom poslednje decenije ovaj voćarski kombinat uspeo je da zahvaljujući strategiji usvojenoj od strane menadžmenta kompanije, koju sprovode vrsni inženjeri kombinata povrati ugled i dostigne slavu koja je ovu regiju pratila još u vreme Austrougarske, kada je grožđe, vino i voće bilo traženo širom cele monarhije, ali i periodu ex Yu kada je pored snabdevanja domaćeg tržišta, počeo i izvoz za tadašnji Sovjetski Savez.  

Kako se vratiti na staze slave? Od perioda privatizacije 2003. godine, matična kompanija Agromarket investira u osvajanje novih tehnologija, podizanje višegodišnjih zasada jabuka, breskve, nektarine i vinove loze ali pre svega u usavršavanje kadrova. Kao uzori, poslužile se su najuspešnije regije u Evropi kakvi su Južni Tirol (Sud Tirol) u proizvodnji jabuka, regija Ćezene (Cesene) u proizvodnji breskve i nektarine, kao i Pulja (Puglia) u proizvodnji stonog grožđa.

Ukratko, u Beloj Crkvi, koja predstavlja sinonim za jabuku, ukupna površina iznosi 210 ha, sa sledećim sortimentom: Ajdared, Golden delicious, Breaburn Mariri red, Gala Brookfiled, Gala Michgla, Greni smith klon Challenger, Red Delicious klon Camspur, Starkrimson, Supercif, Golden Delicious klon Reinders. Celokupna povšina se nalazi pod zalivnim sistemom i regulisanim navodnjavanjem u sistemu kap po kap i izbalansiranom ishranom. Od ukupne površine, 140 ha novih, mlađih zasada je pokriveno protivgradnom mrežom, a na 27 hektara je u poslednje dve godine ugrađen i anti frost sistem, a u planu je da se anti frost sistem instalira na celokupnoj površini jabuke koja je pod protivgradom mrežom.

Za hvalu je rekordni prinos iz 2016. godine koji je iznsio 18.550 tona. Ovaj prinos je obran sa 180 ha u punom rodu i 30 hektara koji se vode kao investicija jer je 20 ha posađeno 2015., a 10 hektara 2016. godine.

Ostvarenom visokom prinosu u 2016., najviše su doprineli rekorderi, već provereni aduti:

 • Golden Delicious (sadnja 2011.) sa prinosom od 121 t/ha;
 • Ajdared (1993-2001.) prinos 112 t/ha;
 • Braeburn Mariri Red (2007.) prinos 122 t/ha;
 • Granny Challenger, (2007.) prinos 116 t/ha;
 • Golden Delicious klon Reinders (2010.) prinos 110 t/ha;

Međutim, ne treba potceniti i „novajlije“, jer je ukupan prinos investicija (zasad sađen 2015.)  667 tona, a i tu se izdvajaju:

 • Red Jonaprince - prinos 64 t/ha;
 • Gala Sniga - prinos 42 t/ha;
 • Gala Brookfield - prinod 40 t/ha;
 • Golden Delicious klon Reinders - prinos 38 t/ha.

No nisu samo plodovi jabuke ono što se izdvaja u PIK „Južni Banat“. Zaposleni su ovladali i rasadničarskom proizvodnjom pa na godišnjem nivou tržištu ponude i preko 150000  sertifikovanih sadnica jabuke, 500000 sertifikovanih podloga jabuka i dunje i 500000 sertifikovanih okaca jabuke i kruške.

Drugi izvozni adut Belocrkvanaca je breskva i nektarina pod kojom se nalazi 70 ha, a u sortimentu su zastupljene Red Heven, Samerset, Fayet, Sunkrest, Royal Glory, Big Top, Stark Red Gold, Caldesi 2000, Rita Star. Celokupna površina se nalazi pod zalivnim sistemom, a 6 hektara nektarine je pokriveno protivgradnom mrežom. Najstariji zasad je podignut pre 22 godine, a najmlađi pre 8 godina. Po ostvarenim prinosima izdvajaju se:

 • Stark Red Gold (sadnja 1998.) - prinos 23 t/ha
 • Sankrest (1995-1997.) - prinos 23 t/ha
 • Fajet (2006.), prinos 21 t/ha.

Zasadi vinove loze prostiru se na 35 ha i to sorta za vrhunsko crveno vino Burgundac Crni na 5,0 ha, a na ostalim površinama sorte stonog grožđa i to Muskat Hamburg na 20,5 ha, Viktorija 4,0 ha i Moldova na 1,2 ha. Starost zasada se kreće od 7 do 26 godine.

Celokupna voćarska proizvodnja se odvija u sistemu „Global Gap“ sistema kvaliteta što omogućava da se proizvodi mogu naći na tržištu kako Evropske Unije tako i Rusije. Ali vrhunske plodove treba i kvalitetno sačuvati, a za to su “zadužene” dve hladnjače, stara, kapaciteta 6000 tona (600 vagona) sa klasirnicom i mašinom za klasiranje „Aweta“ kapaciteta 5 tona na sat.

Od 2015., tu je i ponos, hladnjača „Agromarket“, kapaciteta takođe 6000 tona, sa 21 komorom sa ULO i DCA atmosferom i 2 regalne komore za gotovu robu. Instalisani kapaciteti omogućuju kvalitetan prijem i uskladištenje robe. Ono na čemu se posebno radilo u poslednjih godinu ipo, je nabavka vrhunske opreme za klasiranje. I u prvim mesecima 2017., montirana je najsavremenija mašina za predklasiranje jabuke „Maf Roda“ kapaciteta 10 tona na sat i dve linije za pakovanje jabuke istog proizvođača kapaciteta 5 tona na sat po liniji. Krajem 2017., instalirana je još jedna linija za pakovanje jabuke, ali u kesicama sa kapacitetom od 2.5 tone na sat. Sve ovo omogućuje da se proizvedeni plodovi prerade, spakuju i isporuče kupcu upravo prema zahtevima koje je ispostavio.

Privatizacija je donela još nešto novo - okretanje ratarskoj proizvodnji. U skladu sa politikom kompanije i radi obezbeđenja kvalitetne sirovine za doradne centre u Šapcu i Kikindi, najviše je površina pod strninama kod kojih dominira visokorodni sortiment domaćih i inostranih selekcionih kuća, semenska pšenica i ječam, zatim semenski i merkantilni kukuruz, kao i suncokret, uljana repica. Još jedna od velikih prednosti u ostvarenju rekordnih prinosa i kvaliteta jeste i zalivni sistem kojim je pokriveno 80% površina pod ratarskim kulturama.