PIK Južni Banat - Bela Crkva

PIK Južni Banat - Bela Crkva

Agromarket Grupa, u svom poslovanju vodi se devizom “Od njive do trpeze”. U celom lancu početak ali i kraj pripadaju jednoj od njenih najistaknutijih članica PIK-u “Južni Banat” iz Bele Crkve. Tokom poslednje decenije ovaj voćarski kombinat uspeo je da zahvaljujući strategiji usvojenoj od strane menadžmenta kompanije, koju sprovode vrsni inženjeri kombinata povrati ugled i dostigne slavu koja je ovu regiju pratila još u vreme Austrougarske, kada je grožđe, vino i voće bilo traženo širom cele monarhije, a naročito u Beču.

Kako se vratiti na staze slave? Od perioda privatizacije 2003. godine, matična kompanija Agromarket investira u osvajanje novih tehnologija, podizanje višegodišnjih zasada jabuka, breskve, nektarine i vinove loze ali pre svega u usavršavanje kadrova. Kao uzori, poslužile se su najuspešnije regije u Evropi kakvi su Južni Tirol (Sud Tirol) u proizvodnji jabuka, regija Ćezene (Cesene) u proizvodnji breskve i nektarine, kao i Pulja (Puglia) u proizvodnji stonog grožđa.

Rezultat takvog opredeljenja su današnje površine kojima gazduje PIK “Južni Banat”, a to je 220 hektara pod zasadima jabuka u kojem dominiraju nove moderne sorte kao Idared (49 ha), Golden delicious (51 ha), Greni smith (53 ha), Red delicious (22 ha), Breaburn (16 ha), Gala mondial (9 ha) ali i sorte Belgolden, Gala Brookfiled, Mariri red, Greni smith klon Challenger, Red Delicious klon Camspur, koje su tražene kako na tržištu Ruske Federacije, tako i u zemljama EU. Prosečan prinos od 60 t/ha jabuka visokog kvaliteta upravo obezbeđuje kontinuirano snabdevanje ovih zahtevnih tržišta.

Breskva i nektarina se gaje na 160 ha, a u sortimentu su zastupljene Springold, Springcrest, Crest heven, Fayet, Sunkrest, Royal Glory, Big Top, Stark Red Gold, Caldesi 2000, Morsianni, Rita Star.

Sa preko 100 ha pod vinovom lozom, gde dominiraju stone sorte Viktorija i Muskat Hamburg kao i vinske Crni burgundac, Šardone, Traminac, Semijon, godišnje se obere oko 700 tona i stonog i vinskog grožđa.

Ono na šta su zaposleni u PIK-u posebno ponosni je i osvajanje proizvodnje preko 100.000 „Knip“ voćnih sadnica jabuke i kruške koje su namenjene kako za proširenje sopstvenih zasada tako i i za dalju prodaju.

Privatizacija je donela još nešto novo - okretanje ratarskoj proizvodnji. U skladu sa politikom kompanije i radi obezbeđenja kvalitetne sirovine za doradne centre u Šapcu i Kikindi, najviše je površina pod strninama kod kojih dominira visokorodni sortiment domaćih i inostranih selekcionih kuća, semenska pšenica i ječam, zatim semenski i merkantilni kukuruz, kao i suncokret. Još jedna od velikih prednosti u ostvarenju rekordnih prinosa i kvaliteta jeste i zalivni sistem kojim je pokriveno 80% površina pod ratarskim kulturama.

Poslednjih godina u kombinatu se ostvaruju rekordni prinosi voća, a posebno jabuke. Zahvaljujući kontinuiranoj nezi, prilagođenoj tehnologiji đubrenja, rezidbe i zaštite od bolesti, štetočina i korovskih biljaka, i pored otežavajućih vremenskih prilika, u 2012. godini obrano je 9000 tona. Svaka godina ima svoj rekord pa je sorta Reinders u II godini dala 39,5 t/ha u 2012. godini. Pod breskvom i nektarinom sa 130 ha, ukupan prinos izneo je 1700 tona.

Zahvaljujući uvedenim sistemima kvaliteta (ISO, GlobalGap) voćni plodovi se klasiraju, pakuju i izvoze na izuzetno probirljivo tržište Ruske Federacije. Nastupi na poljoprivrednim sajmovima u Berlinu i Moskvi poslednjih godina samo su učvrstili pozicije koje je PIK »Južni Banat« zaposeo ali i dalje osvaja jer osnovni cilj je proizvodnja plodova vrhunskog kvaliteta koji su zdravstveno bezbedni.

Ako je prvih deset godina poslovanja obeležilo ulaganje u stručnjake i uvođenje novih tehnologija, aktivnosti u narednom periodu će biti usmerene na:

  • kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda
  • podizanje novih skladišnih kapaciteta, hladnjača sa kontrolisanom
  • atmosferom od 5000 tona
  • povećanje površina pod protivgradnom mrežom
  • podizanje novih voćnjaka