PD Zaječar - Zaječar

PD Zaječar - Zaječar

Poljoprivredno dobro Zaječar objedinjuje proizvodnju i doradu ratarskog bilja i gajenje i preradu voća. Svojim položajem, krajnji istok Srbije, a u susedstvu sa zemljama EU (Bugarska i Rumunija) i blizinom Dunava (60 km), Poljoprivredno dobro Zaječar ima mogućnosti korišćenja kako drumskog, tako i železničkog i rečnog saobraćaja. Ima zemljište, zasade, skladišne kapacitete, doradu i preradu. Uz ove prednosti, pametno upravljanje i ljude kao nemerljiv resurs, eto recepta za uspeh. Od 2008. godine funkcioniše u sistemu Agromarket Grupa.

Osnovicu ratarske proizvodnje predstavlja semenska proizvodnja sorata i hibrida vodećih domaćih i inostranih selekcionih kuća. Na oko 1200 ha umnožavaju se sorte strnina, suncokreta, graška i trava (barski, visoki i crveni vijuk, ježevica), a na 200 ha proizvodi se i merkantilni kukuruz. Posebna pažnja usmerena je na proizvodnju visokih kategorija semena sorti koje su vlasništvo matične kompanije, kao što su sorta ozimog tritikala Rtanj i raži Šampion. Savremena mehanizacija koja se dopunjuje i obnavlja svake godine, uz permanentno unapređenje same tehnologije proizvodnje doveli su da se iz godine u godinu ostvaruju prinosi i kvalitet proizvoda koji premašuju proseke kako u Srbiji, tako i u zemljama u okruženju.

U uslovima suvog ratarenja, ostvaruju se prosečni prinosi strnina od preko preko 5,5 t/ha, pri čemu je prosečan prinos ozime pšenice preko 6,2 t/ha, sorta tritikala Rtanj ostvarila je prinos od preko 5,1 t/ha, a sorta raži Šampion preko 4000 kg/ha.

 

Ovakvu proizvodnju pratilo je i odgovarajuće uskladištenje i dorada semena u podnom skladištu kapaciteta 3100 tona. Tokom kampanje dorade u doradnom centru se kvalitetno zaprimi i u sistem prodaje i distribucije kompanije Agromarket za domaće ali i za izvoz doradi i plasira preko 3000 tona visokokvalitetnog semena strnina.

Jedna od prepoznatljivih delatnosti PD Zaječar je proizvodnja semenskog suncokreta hibrida koji dolaze kako iz domaćih, tako i inostranih selekcionih kuća. Iz godine u godinu, u zavisnosti od hibrida ostvaruju se prinosi od 800 do 1300 kg/ha. Istovremeno, na preko 120 ha ostvaruje se i proizvodnja merkantilnog suncokreta sa prosečnim prinosima od preko 2, 8 t/ha. U zavisnosti od godine, proizvodi se ozimi ili jari semenski grašak koji na površinama od preko 40 hektara ostvaruje prosečni prinos od oko 3000 kg/ha. Posle strnina, najveće površine se zasnivaju merkantilnim kukuruzom ranijih FAO grupa zrenja na preko 250 ha sa kojih se obere preko 5,5 t/ha.

Poljoprivredno dobro Zaječar prepoznatljivo je više u inostranstvu nego u Srbiji po proizvodnji i preradi višnje i šljive. Plantažni zasad višnje (starosti 12 godina) sorte „Oblačinska“ na 80 ha daje preko 900 tona kvalitetnog ploda. Za potrebe moderne hladnjače kapaciteta 1500 tona, u tokom 2012. i 2013. godine, zasađeno je još 45 ha višnje. Pored sopstvenih količina od proizvođača se otkupi preko 1500 tona kvalitetnog ploda višnje. Sirovinska baza za hladnjaču je i zasad šljive sorte „Stanley“, starosti 6 godina koji daje preko 190 tona ploda odličnog kvaliteta za hladnjaču. U zasadima višnje i šljive primenjena je kompletna tehnologija zaštite i ishrane projektovana od stručnog tima kompanije Agromarket i Fertico i ispoštovana su sva pravila bezbedne primene pesticida i đubriva, usaglašena sa normativima o ostacima pesticida i makro i mikro elemenata, te se proizvodi izvoze na zahtevna tržišta EU i SAD. Preko 3200 tona vrhunskog kvaliteta, BK rolend višnje, višnja u alkoholu, višnja u kiršu, višnja u likeru, rotativa i kaša šljive, kupina i šipurak su proizvodi koji iz hladnjače PD Zaječar odlaze u svet. Garancija svega je i sistem kvaliteta ISO 22000 sertifikovan od DAS sertifikacione kuće.

Poljoprivredno dobro Zaječar u kome se prethodno u proizvodnim uslovima ispituju svi novi pesticidi i formulacije đubriva koje dolaze iz linija Agromarket i , predstavlja kvalitetnu i sigurnu vezu od primarne proizvodnje do krajnjeg potrošača.