PD Zaječar - Zaječar

PD Zaječar - Zaječar

Poljoprivredno dobro Zaječar objedinjuje proizvodnju i doradu ratarskog bilja i gajenje i preradu voća. Svojim položajem, krajnji istok Srbije, a u susedstvu sa zemljama EU (Bugarska i Rumunija) i blizinom Dunava (60 km), Poljoprivredno dobro Zaječar ima mogućnosti korišćenja kako drumskog, tako i železničkog i rečnog saobraćaja. Ima zemljište, zasade, skladišne kapacitete, doradu i preradu. Uz ove prednosti, pametno upravljanje i ljude kao nemerljiv resurs i eto recepta za uspeh. 

Osnovicu ratarske proizvodnje predstavlja semenska proizvodnja sorata i hibrida vodećih domaćih i inostranih selekcionih kuća. Na oko 1200 ha umnožavaju se sorte strnina i suncokreta, Posebna pažnja usmerena je na proizvodnju visokih kategorija semena sorti koje su vlasništvo matične kompanije. U tom segmentu ostvarena je saradnja sa semenskim kompanijama Caussade Semences,  KWS, NS seme, Syngenta. Savremena mehanizacija koja se dopunjuje i obnavlja svake godine, uz permanentno unapređenje same tehnologije proizvodnje doveli su da se iz godine u godinu ostvaruju prinosi i kvalitet proizvoda koji premašuju proseke kako u Srbiji, tako i u zemljama u okruženju i u uslovima suvog ratarenja se kreću 7,9 t/ha. Istovremeno, Poljoprivredno dobro Zaječar je jedno veliko ogledno polje u kome se prethodno u proizvodnim uslovima ispituju svi novi pesticidi i formulacije đubriva koje dolaze iz linija Agromarket i Fitofert, što predstavlja dodatnu konkurentsku prednost, kao i kvalitetnu i sigurnu vezu od primarne proizvodnje do krajnjeg potrošača.

Ovakvu proizvodnju pratilo je i odgovarajuće uskladištenje i dorada semena u podnim skladištima  kapaciteta 3100 tona. Tokom kampanje dorade u doradnom centru se kvalitetno zaprimi i u sistem prodaje i distribucije kompanije Agromarket za domaće ali i za izvoz doradi i plasira preko 3000 tona visokokvalitetnog semena strnina.

Jedna od prepoznatljivih delatnosti PD Zaječar je proizvodnja semenskog suncokreta hibrida koji dolaze kako iz domaćih, tako i inostranih selekcionih kuća. Iz godine u godinu, u zavisnosti od hibrida ostvaruju se prinosi od 1000 do 1500 kg/ha. Istovremeno, na preko 120 ha ostvaruje se i proizvodnja merkantilnog suncokreta sa prosečnim prinosima od preko 3,0 t/ha. 

Poljoprivredno dobro Zaječar prepoznatljivo je više u inostranstvu nego u Srbiji po proizvodnji i preradi višnje i šljive. Plantažni zasadi višnje sorte „Oblačinska“ na 130 ha daje preko 1500 tona kvalitetnog ploda. Pored sopstvenih količina od proizvođača se otkupi preko 1500 tona kvalitetnog ploda višnje. Sirovinska baza za hladnjaču je i zasad šljive sorte „Stanley“, starosti 6 godina koji daje oko 300 tona ploda odličnog kvaliteta za hladnjaču. U zasadima višnje i šljive (tokom 2017. uveden Global Gap sistem) primenjena je kompletna tehnologija zaštite i ishrane projektovana od stručnog tima kompanije Agromarket i Fertico, ispoštovana su sva pravila bezbedne primene pesticida i đubriva, usaglašena sa normativima o ostacima pesticida i makro i mikro elemenata, te se proizvodi izvoze na zahtevna tržišta EU, SAD i Ruske federacije. Preko 3200 tona vrhunskog kvaliteta, BK rolend višnje, višnja u alkoholu, višnja u kiršu, višnja u likeru, rotativa i kaša šljive, kupina su proizvodi koji iz hladnjače PD Zaječar odlaze u svet. Garancija svega su i sistemi kvaliteta ISO 22000 sertifikovan od DAS sertifikacione kuće, kao i FSSS 22000 ostvaren u saradnji sa Q-CERT kompanijom.

Dalji razvoj preduzeća PD “Zaječar” ide u pravcu stvaranja većih zemljišnih kompleksa, podizanja nivoa primenjenih proizvodnih tehnologija, povećanja nivoa i kvaliteta procesa dorade i prerade te osvajanja novih tržišta.