Agromarket KS

Agromarket KS

 

U korak sa razvojem poslovnog prisustva na okolnim tržištima, a po ugledu na Agromarket BiH i CG, 2013. godine, osnovana je poslovna jedinica Agromarket KS. Sedište firme je u Prištini Gračanica, na izuzetno prometnoj magistali Priština –Skoplje. Cilj osnivanja je utemeljenje snažnijeg prisustva i podizanje ponude kvalitetnih proizvoda stanovništvu Kosova.

U prvom periodu poslovanja fokus je bio na širenju prisustva garden proizvoda brenda Villager, formulacijama brenda FitoFert, pesticidima kompanije Bayer Crop Sciences, semenskim programom selekcionih kuća NS Seme i Instituta ZP i dr.

Odlični početni rezultati su ohrabrili da se upošljavanjem stručnjaka koji će direktno u kontaktu ne samo sa apotekarima, već sa krajnjim korisnicima, poljoprivrednim proizvođačima uspostavi kvalitet poslovanja sličan već postignutom nivou u svim ostalim članicama distributivne mreže kompanije. U delu garden sektora, pored terenskog rada i izuzetno velike ponude proizvoda, dodatna vrednost je obezbeđena post-prodajna podrška kroz servis u samom distributivniom centru. Kvalitetna logistika obezbeđuje da se roba do krajnjih korisnika na vreme dostavlja.

Dalji razvoj Agromarket KS usmeren je na jačanje ljudskih resursa što bi ga, sa povećanjem ponude proizvoda u agro i garden sektoru pozicionirao na vodeće mesto na prostoru Kosova, ali i tržišta koja su u susedstvu.

SERVIS I REZERVNI DELOVI GARDEN PROGRAMA

Telefon: 034 252 295

Naser Spahiu
direktor Agromarket Kosovo

Mob. tel: +377 45/334-465