Vojvodina Starčevo

Vojvodina Starčevo

Primarna poljoprivredna proizvodnja u Agromarket Grupi, bogatija je od avgusta 2018. godine za još jednog člana, Poljoprivredno imanje "Vojvodina" Starčevo.

Ovaj nekad uzorni kolektiv je posle nekoliko transformacija stigao u prave, domaćinske ruke. Imanje raspolaže sa 490 hektara poljoprivrednog zemljišta, na kome je organizovana ratarska proizvodnja usmerena ka obezbeđivanju stočne hrane s obzirom na to da se odgaja stado sa 321 muznih krava, kao i 244 junice. U narednom periodu plan je da se proizvodnja mleka podigne na viši nivo i kvaliteta, a posebno kvantiteta uz permanentno jačanje kako ljudskih resursa, tako i osavremenjavanje mehanizacije