Agromarket Centrala

Centrala kompanije Agromarket se nalazi u Kragujevcu.

AGM Centrala

Kraljevačkog bataljona 235/2
34000 Kragujevac

Telefon: 034 308 000

Fax: 034 308 016

Novak Filipović
komercijalni direktor

Dragan Simović
IT menadžer

Telefon: 034 308 003

Duško Simić
koordinator rada servisa i postprodaje

Goran Petrović
direktor za razvoj ino tržišta

Mob. tel: 063 105 83 20

Miloš Stojanović
direktor sektora (đubriva)

Svetlana Petrović
direktor sektora (pesticidi)

Dragan Dragićević
direktor sektora (garden)

Miroljub Bugarčić
direktor sektora (logistika)

Vesna Urošević
direktor sektora (razvoj)

Milanka Lazarević
direktor pravnih i finansijskih poslova

Marija Bošković
HR menadžer (ljudski resursi)

Telefon: 034 308 040