Agromarket Centrala

Centrala kompanije Agromarket se nalazi u Kragujevcu.

AGM Centrala

Kraljevačkog bataljona 235/2
34000 Kragujevac

Telefon: 034 308 000, 034 308 001

Fax: 034 308 016

Novak Filipović
komercijalni direktor

Mladen Tatić
Direktor sektora semena

Dragan Simović
IT menadžer

Duško Simić
koordinator rada servisa i postprodaje

Miloš Stojanović
direktor sektora (đubriva)

Svetlana Petrović
direktor sektora (pesticidi)

Dragan Dragićević
direktor sektora (garden)

Miroljub Bugarčić
Direktor nabavke i investicija Agromarket Grupe

Vesna Urošević
direktor sektora (razvoj)

Milanka Lazarević
direktor pravnih i finansijskih poslova

Miloš Milošević
Direktor logistike