DC Subotica

DC Subotica pokriva sledeće opštine:

Bačka Topola, Mali Idjoš, Subotica, Ada, Kanjiža, Kikinda, Novi Kneževac, Senta, Čoka, Bečej.

DC Subotica

Gajeva 55
24000 Subotica

Telefon: 024 603 660

Fax: 024 603 661

Dejan Milinčević
rukovodilac DC

Mob. tel: 063 106 74 79

Miloš Tomašev
menadžer prodaje

Mob. tel: 063 635 495

Slobodan Minić
menadžer prodaje garden

Mob. tel: 063 105 81 71

Renata Kasa
menadžer prodaje

Mob. tel: 063 112 07 82

Ivan - Janko Lulić
menadžer prodaje

Mob. tel: 063 693 443

Senka Romić
menadžer prodaje

Mob. tel: 069 5070 827