Stručna služba

Zaštita bilja (Stručna služba)

Momčilo Pejović
Direktor marketinga pesticida, đubriva i semena

Mladen Đorđević
Koordinator Stručne službe za Centralnu i Južnu Srbiju

Mob. tel: 063 105 81 94

Goran Jakovljević
Koordinator stručne službe zaštite bilja za područje Vojvodine

Mob. tel: 063 625 531

Danijela Stefanović
Menadžer zaštite ratarskih useva

Mob. tel: 069 51 06 121

Agneš Balog
DC Beograd

Mob. tel: 063 105 80 17

Bojana Karaklajić
Marketing menadžer za pesticide, DC Beograd

Mob. tel: 069 5070 997

Dragan Đorđević
DC Niš

Mob. tel: 063 102 23 45

Stefan Marjanović
DC Kragujevac

Mob. tel: 062 313-572

Dragan Vasilić
DC Kragujevac

Mob. tel: 062 213-078

Ines Cvijanović Bem
DC Subotica

Mob. tel: 063/86-55-080

Novica Đorđević
Promoter, DC Niš

Mob. tel: 069/5069666

Vanja Miladinović
Promoter, DC Zrenjanin

Mob. tel: 063/86-55-98

Ishrana bilja (Stručna služba)

Miloš Stojanović
Direktor sektora ishrana bilja i navodnjavanje

Mob. tel: 063 414 722

Bojana Stanković
Ishrana bilja, DC Kragujevac

Mob. tel: 063 861 8633

Marko Đokić
Ishrana bilja, DC Kragujevac

Mob. tel: 063 864 34 98

Đorđe Đurić
Ishrana bilja, DC Valjevo

Mob. tel: 062 310-715

Marija Bujagić
Ishrana bilja, DC Kragujevac

Mob. tel: 063 590 034

Milan Kusalo
Koordinator stručne službe za ishranu bilja za područje Vojvodine

Mob. tel: 069 508 65 55

Miodrag Obradović
Ishrana bilja, DC Sombor

Mob. tel: 062 311-278

Goran Radovanović
Ishrana bilja, DC Niš

Mob. tel: 069 50 70 979

Đorđe Arsenović
Promoter, DC Sremska Mitrovica

Mob. tel: 069/308-00-53

Miloš Ninkov
Promoter, DC Subotica

Mob. tel: 063/628-051

Semena ( Stručna služba)

Mladen Tatić
Direktor sektora semena

Mob. tel: 063/651-990

Sanja Petro-Gajić
Menadžer za razvoj i spoljnu trgovinu semena

Mob. tel: 063/86-30-809

Zoran Grbavac
Menadžer proizvodnje semena

Mob. tel: 069 51 00 289