Stručna služba

Stručna služba

Stručna služba

Dr Ivan Krošlak
direktor marketinga

Mob. tel: 063 106 63 55

Dragiša Vuković
Ishrana bilja, DC Kragujevac

Mob. tel: 062 608 661

Bojana Stanković
Ishrana bilja, DC Kragujevac

Mob. tel: 063 861 8633

Milan Raković
Ishrana bilja, DC Sremska Mitrovica

Mob. tel: 062 213 078

Goran Radovanović
Ishrana bilja, DC Niš

Mob. tel: 069 50 70 979

Miloš Stojanović
Šef sektora ishrana bilja i navodnjavanje

Mob. tel: 063 414 722

Igor Šćekić
DC Sombor

Telefon: 069/510-61-21

Bojana Stanković
DC Kragujevac

Mob. tel: 063 861 8633

Goran Radovanović
DC Niš

Mob. tel: 069 507 09 79

Ivan Valent
DC Zrenjanin

Mob. tel: 063 628 175

Milan Sudimac
DC Beograd

Mob. tel: 063 628 051

Momčilo Pejović
DC Subotica

Mob. tel: 063 693 147

Radmila Vučković
DC Kragujevac

Mob. tel: 063 105 81 94

Dragan Đorđević
DC Niš

Mob. tel: 063 102 23 45

Dragan Lazarević
Šef Stručne službe

Mob. tel: 063 580 958

Milan Kusalo
Ishrana bilja, DC Zrenjanin

Mob. tel: 069 508 65 55