Stručna služba

Zaštita bilja (Stručna služba)

Dr Ivan Krošlak
Direktor marketinga

Mob. tel: 063 106 63 55

Dragan Lazarević
Rukovodilac Stručne službe

Mob. tel: 063 580 958

Dragan Đorđević
DC Niš

Mob. tel: 063 102 23 45

Momčilo Pejović
DC Subotica

Mob. tel: 063 693 147

Goran Jakovljević
DC Sremska Mitrovica

Mob. tel: 063 625 531

Danijela Radujkov
DC Sombor

Mob. tel: 069 51 06 121

Mladen Đorđević
DC Kragujevac

Mob. tel: 063 105 81 94

Bojana Karaklajić
Marketing menadžer za pesticide, DC Beograd

Mob. tel: 069 5070 997

Ishrana bilja (Stručna služba)

Miloš Stojanović
Direktor sektora ishrana bilja i navodnjavanje

Mob. tel: 063 414 722

Bojana Stanković
Ishrana bilja, DC Kragujevac

Mob. tel: 063 861 8633

Milan Raković
Ishrana bilja, DC Sremska Mitrovica

Mob. tel: 062 213 078

Milan Kusalo
Ishrana bilja, DC Zrenjanin

Mob. tel: 069 508 65 55

Marija Bujagić
Ishrana bilja, DC Kragujevac

Mob. tel: 063 590 034

Dragiša Vuković
Ishrana bilja, DC Kragujevac

Mob. tel: 062 608 661

Goran Radovanović
Ishrana bilja, DC Niš

Mob. tel: 069 50 70 979

Semena ( Stručna služba)

Mladen Tatić
Direktor sektora semena

Mob. tel: 063/651-990

Sanja Petro-Gajić

Mob. tel: 063/86-30-809

Marko Minić

Mob. tel: 069/511-06-44