Prihrana voća

Prihrana voća

Usled visokih prinosa zasadi voća zahtevaju pravovremeno i konstantno prihranjivanje adekvatnim đubrivima. Klasična zemljišna đubriva imaju vodeću ulogu u osnovnoj prihrani, ali dopunska prihrana predstavlja neizbežan faktor za pravilan rast biljke i razvoj ploda. Dopunskom prihranom, bilo folijarnom ili fertigacionom, moguće je u potpunosti zadovoljiti zahteve biljaka u svakoj feno fazi kao i otkloniti deficite makro, mikro ili sekundarnih elemenata.

Prihranu voća potrebno je obaviti u skladu sa trenutnim razvojem biljaka i njihovim potrebama za specifičnim nutrijentima. Folijarnu prihranu vrštiti uvek prilikom zaštitnih tretiranja, pri čemu je jako bitno ispoštovati odgovarajuće feno faze.

Jabuka, Kruška 

Folijarnu-dopusku prihranu jabuke i kruške je potrebno uskladiti sa zaštitnim, pesticidnim tretmanima kao i aplikovanim količinama osnovnog NPK đubrenja. Ukoliko su zasadi jabuka na krečnom, jako alkalnom zemljištu obavezno predvideti jedan do dva tretmana preparatom na bazi helatnog Mangana.

StadijumPreparat (fertigaciono)Kg/ha/faza
Početak vegetacije do cvetanja Fitofert kristal 20:20:20

80

Cvetanje Fitofert kristal 10:40:10

50

Intenzivni porast plodova Fitofert kristal 20:20:20

100

10 - 14 dana kasnije Fitofert kristal 24:6:10

80

10 - 14 dana kasnije Fitofert Kristal 16:11:24

80

Plodovi pred berbu Fitofert kristal 4:10:40

60

Zreli plodovi Fitofert kristal 0:52:34

50

 

Vinova loza

Razvijanje lisne mase pre formiranja cvasti kao i veliki broj pesticidnih tretmana omogućavaju pravilnu i ekonomičnu prihranu useva vinove loze FitoFert đubrivima, bilo folijarno ili fertigaciono. U nastavku je data tabela prihrane, u potpunosti prilagođena pesticidnim tretmanima.

StadijumPreparat (fertigaciono)Kg/ha/faza
Lastari dužine 10 cm Fitofert kristal 20:20:20

100

Pred cvetanje Fitofert kristal 10:40:10

80

Formiranje bobica Fitofert kristal 20:20:20

100

Zatvaranje grozdova Fitofert kristal 16:11:24

80

Šarak Fitofert kristal 4:10:40

80

 

Breskva (nektarina), Šljiva 

Preparati FitoFert su veoma pogodni za tretiranje u svim fazama razvoja koštičavog voća. Pravilnom prihranom moguće je poboljšati prinos i kvalitet plodova koji su kod ove vrste voća veoma ekonomski opravdani.

StadijumPreparat (fertigaciono)Kg/ha/faza
Početak vegetacije do cvetanja Fitofert kristal 20:20:20

100

Cvetanje Fitofert kristal  10:40:10

60

Intenzivni porast plodova Fitofert kristal 24:6:10

100

10 – 14 dana kasnije Fitofert kristal  16:11:24

100

Plodovi  pred berbu Fitofert kristal  4:10:40

80