Prihrana povrća

Prihrana povrća

Proizvodnja povrća spada u najzahtevnije oblike poljoprivredne prizvodnje. Složenost je uslovljena kratkim periodom vegetacije, za vreme koga se razvija i oformljava biljka, cveta, plodonosi i sazreva. Za vreme vegetacije, biljku je potrebno pravilno negovati, navodnjavati i prihraniti odgovarajućim količinama đubriva. Svaku fazu rasta povrtarskih kultura prati svojevrstan zahtev za odgovarajućim hranivima, pa pravilan odabir vrste i količine đubriva može biti presudan za pravilan rast i prinos.

Svaka povrtarska biljka tokom svog porasta i razvića u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranjivim makro (N, P, K, Ca, Mg) i mikro (Fe, B, Cu, Mn) elementima. Te količine nemogu se kod povrtarskih kultura obezbediti prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, već se moraju dodavati i u toko vegetacije fertifacijom i folijarnom ishranom.

FitoFert đubriva su u potpunosti usklađena sa odgovarajućim feno fazama razvića povrća. Kristalne vodotopive formulacije se prvenstveno koriste za fertigacionu prihranu, ali se primenjuju i folijarnim putem u kombinaciji sa mikro i sekundarno-elementarnim đubrivima.

U nastavku se nalaze preporuke za uzgoj različitih vrsta povrća.

Proizvodnja rasade

Za većinu povrtarskih kultura vreme proizvodnje rasade kreće se od 4 do 6 nedelja, u tom vremenskom periodu biljka ima male potrebe za hranjivim elementima, sve ono što joj je potrebno za pravilno razviće nakon nicanja nalazi se u hranjivim supstratima za setvu i pikiranje. Za setvu se preporučuje Organica pro supstrat TC 1 granulacije 0-10 mm, sa izbalansiranim pH vredostima i količinom hrane od 1 kg/m3  što je sasvim dovoljna količina za početne faze razvića biljke. Tri nedenje nakon setve većinu povrtarskih biljake je potrebno prepikirati u Organica pro supstrat TC 2 granulacije 0-20 mm, koji u sebi sadrži veću količinu hranjivih elemenata do 2 kg/m3  koja biljci pruža potrebne količine neophodnih hranjiva u pomenutoj fazi. Kod prepikiranog rasada povrća, sedmog dana nakon pikiranja preporučuje se folijarna ishrana sa FitoFertom 10-40-10 u koncentraciji 30-50g u 10 l vode + Fitofert Humisuper 10-5-10 u koncentraciji 20 ml u 10 l vode. Ukoliko se rasad zadrži u saksijama duže od 6 nedelja obavezno treba ponoviti folijarnu prihranu sa pomenutim đubrivima na svakih sedam dana, jer je biljka nakon 6 nedelje uglavnom potrošila hranjive elemente koji se nalaze u supstratima.

Programi ishrane povrća kroz sistem kap po kap sa dodatnom folijarnom prihranom


Paradajz

Stadijum (fenofaza)Preparat (fertigaciono)g/100m2 /danPreparat (folijarno)konc. %
Ukorenjavanje nakon rasađivanja (prvih 15 dana)

FitoFert 10:40:10

100

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Početak cvetanja do formiranja prvih plodova

FitoFert 20:20:20

150

FitoFert BorMax 20

0.15-0.20 %

Intezivni rast plodova i otvaranje 5. cvetne grane

FitoFert 16:11.24

+

FitoFert 24:6:10

180

+

70

FitoFert Calcium 15

0.5 %

Pojava pigmentacije plodova i početak berbe

FitoFert 4:10:40

+

FitoFert 24:6:10

230

+

70

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Intezivna berba

FitoFert 4:10:40

200

FitoFert Calcium 30

0.3 %

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 400 - 500 g/aru/nedeljno

 

Paprika

Stadijum (fenofaza)Preparat (fertigaciono)g/100m2 /danPreparat (folijarno)konc. %
Ukorenjavanje nakon rasađivanja (prvih 15 dana)

FitoFert 10:40:10

100

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Nakon ukorenjavanja do cvetanja i prvih plodova (15 – 60 dana)

FitoFert 16:11:24

+

FitoFert 4:10:40

150

+

100

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert Humisuper

0.15-0.20 %

+

0.2 %

Posle prve berbe tj. drugog dela vegetacije (60 – 100 dana)

FitoFert 24:6:10

+

FitoFert 4:10:40

50

+

200

FitoFert Calcium Organo 30

0.5 %

Završne faze plodonošenja ( od 100 dana do kraja vegetacije)

FitoFert 24:6:10

+

FitoFert NitroKalijum

150

+

150

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 500 - 700 g/aru/nedeljno

Krastavac i kornišoni

Stadijum (fenofaza)Preparat (fertigaciono)g/100m2 /danPreparat (folijarno)konc. %
Ukorenjavanje nakon rasađivanja (prvih 15 dana)

FitoFert 10:40:10

100

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Nakon ukorenjavanja do formiranja 8. pravog lista

FitoFert 16:11:24

+

FitoFert 20:20:20

100

+

50

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert Humisuper

0.15-0.20 %

+

0.2 %

Intezivni rast i porast plodova do prve berbe

FitoFert 24:6:10

+

FitoFert 4:10:40

70

+

130

FitoFert Calcium Organo 15

0.5 %

Period punog opterećenja i berbe (od 60 dana do kraja berbe)

FitoFert 24:6:10

+

FitoFert NitroKalijum

+

FitoFert 4:10:40

70

+

80

+

50

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 200 - 400 g/aru/nedeljno

 

Lubenica

Stadijum (fenofaza)Preparat (fertigaciono)g/100m2 /danPreparat (folijarno)konc. %
Ukorenjavanje nakon rasađivanja (prvih 15 dana)

FitoFert 10:40:10

100

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Intezivni porast do cvetanja i zametanja prvih plodova

FitoFert 20:20:20

70

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert Humisuper

0.15-0.20 %

+

0.2 %

Porast plodova do veličine 70 %

FitoFert 24:6:10

+

FitoFert 4:10:40

50

+

100

FitoFert Calcium Organo 30

0.5 %

Period punog opterećenja i berbe

FitoFert NitroKalijum

+

FitoFert 16:11:24

50

+

80

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 100 - 200 g/aru/nedeljno

 

Salata i ostale kupusnjače

Stadijum (fenofaza)Preparat (fertigaciono)g/100m2 /danPreparat (folijarno)konc. %
Ukorenjavanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FitoFert 10:40:10

70

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Od formiranje rozete do sredine vegetacije tj. početka glavičenja

FitoFert 4:10:40

+

FitoFert NitroKalijum

80

+

20

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert Humisuper

0.15-0.20 %

+

0.2 %

Drugi deo vegetacije do berbe

FitoFert 24:6:10

+

FitoFert 4:10:40

50

+

100

FitoFert Calcium Organo 30

0.5 %

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 - 20 kg/ha/nedeljno

 

Krompir

Stadijum (fenofaza)Preparat (fertigaciono)g/100m2 /danPreparat (folijarno)konc. %
Do polovine vegetacije tj. zatvaranje redova i jasno izdvojene cvasti

FitoFert 20:20:20

50

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert Humisuper

0.15-0.20 %

+

0.2 %

Puno cvetanje

FitoFert 16:11:24

+

FitoFert 10:40:10

+

10

FitoFert Humisuper

0.3 %

Precvetavanje i nalivanje krtole

FitoFert 24:6:10

+

FitoFert 4:10:40

20

+

80

FitoFert Calcium Organo 30

0.5 %

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 5 - 10 kg/ha/nedeljno

 

Luk i šargarepa

Stadijum (fenofaza)Preparat (fertigaciono)g/100m2 /danPreparat (folijarno)konc. %
Početak razvoja rozete tj, razvijen 3. list (15-20 dana)

FitoFert 20:20:20

30

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert Humisuper

0.15-0.20 %

+

0.2 %

Intezivni rast do vađenja korena

FitoFert 4:10:40

+

FitoFert 24:6:10

40

+

10

FitoFert Humisuper

0.3 %

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 7 - 10 kg/ha/nedeljno

 

Preporuke folijarne ishrane povrća bez primene fertigacije


Salata i ostale kupusnjače

Stadijum (fenofaza)Preparat (folijarno)konc. %
Prilikom rasađivanja

FitoFert 10:40:10

+

FitoFert Humisuper

0.3 %

+

0.2-0.3 %

Od formiranog 3.-5. lista do 30 % formirane glavice

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert 16:11:24

0.15-0.20 %

+

0.3 %

70 % formirane glavice

FitoFert Calcium Organo 30

0.5 %

70 % formirane glavice do pred berbu

FitoFert Humisuper

+

FitoFert 4:10:40

0.2-0.3 %

+

0.5 %

 

Krompir

Stadijum (fenofaza)Preparat (folijarno)konc. %
Posle nicanja

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Do polovine vegetacije tj. zatvaranje redova i jasno izdvojene cvasti

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert 16:11:24

0.15-0.20 %

+

0.3 %

Puno cvetanje

FitoFert 16:11:24

+

FitoFert Humisuper

0.5 %

+

0.2 %

Precvetavanje i nalivanje krtole

FitoFert Humisuper

+

FitoFert 4:10:40

0.2-0.3 %

+

0.5 %

 

Luk i šargarepa

Stadijum (fenofaza)Preparat (folijarno)konc. %
Posle nicanja do razvoja prva tri pravalista

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Do polovine vegetacije tj. koren prečnika 30 %

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert 16:11:24

0.15-0.20 %

+

0.3 %

Intezivni rast do vađenja korena

FitoFert Calcium Organo 30

0.5 %

 

Mahunasto povrće

Stadijum (fenofaza)Preparat (folijarno)konc. %
Razvijenih prvih par listova do prvog pupoljka

FitoFert Humisuper

0.2-0.3 %

Pred cvetanje

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert 16:11:24

0.15-0.20 %

+

0.3 %

Precvetavanje i obrazovanje mahune

FitoFert Calcium Organo 30

0.5 %

Precvetavanje i obrazovanje mahune

FitoFert Humisuper

+

FitoFert 4:10:40

0.2-0.3 %

+

0.3 %

 

Napomene:

  • Tabele primene su projektovane na osnovu prosečnih potreba pojedinih kultura za hranjivima i na osnovu prosečnog kvaliteta zemljišta i postojećih hraniva u zemljištu.
  • Na karbonatnim i alkalnim zemljištima ili na zemljištima tretiranim alkalnim zalivnim vodama usled nedostatka (inhibicije) gvožđa obavezno vršiti tretiranje preparatom na FitoFert Ferro Organo 6, u koncentraciji 0.2%, u dva do tri navrata.
  • Poželjno je da zbog bolje oplodnje prilikom svakog cvetanja tretirati preparatom FitoFert BOR Super 10.
  • Kompatibilnost preparata, prilikom folijarnih tretmana obavezno proveriti kompatibilnost pesticida i folijarnih đubriva kao i folijarnih đubriva međusobno. Napomene o kompatibilnosti sadrži svako uputstvo za upotrebu FitoFert folijarnih đubriva.
  • U slučajevima stresa izazvanim niskim ili visokim temperaturama, drastičnim temperaturnim kolebanjem, useve višestruko tretirati preparatom FitoFert HUMISUPER 10:5:10.
  • U slučaju fiziološkog nedostatka nekog od mikroelemenata primeniti FitoFert COMBIVIT, u koncentraciji od 0.2 – 0.4%, dva do tri puta u toku vegetacije.