Agrosvet

Agrosvet 73

Agrosvet 73

Mar 2016.
 • Reč urednika
 • Expo IX, novi izazovi
 • Zašto je vlatanje bitna faza u razvoju pšenice?
 • Lancelot 450 WG -snažno protiv korova u pšenici
 • Znanje, struka...
 • Zaštita voća od kasnih prolećnih mrazeva
 • Suzbijanje korova u usevu krompira
 • Uspostavljanje kontrolnog testiranja prskalica i orošivača u Republici Srbiji
 • Ishrana crvene paprike u proizvodnji na otvorenom polju
 • Tehnologija proizvodnje uljane repice
 • Sa agrarnih meridijana
 • Simbol sreće, večnog blaženstva i spokoja
 • Poljostatistika
 • Zaštita bilja u organskoj proizvodnji
 • Ekološke crtice
 • Pčelarenje 
Ceo sadržaj
Katalog pesticida 2016

Katalog pesticida 2016

Feb 2016.
Ceo sadržaj
Agrosvet 72 Specijal

Agrosvet 72 Specijal

Feb 2016.

PROGRAM ZAŠTITE I ISHRANE RATARSKIH I POVRTARSKIH USEVA, VOĆA I VINOVE LOZE U 2016.

ATLAS KOROVA I ŠTETNIH ORGANIZAMA

Ceo sadržaj
Agrosvet 71

Agrosvet 71

Dec 2015.
 • REČ UREDNIKA
 • 25 GODINA
 • VOĆARSTVO U 2015.-LAKŠE SE DIŠE
 • SEZONA ZA PAMĆENJE, ILI MOŽDA, ZABORAV
 • OGLEDI, JEDINI PUT KOJI POMAŽE U ODLUČIVANJU
 • MONOKULTURA: DA ILI NE
 • REZULTATI VREDNI PAŽNJE
 • BIOZAŠTITA BILJAKA
 • PČELARENJE
 • STENICE KAO ŠTETOČINE U VOĆARSTVU
 • VILLAGER ČISTAČI SNEGA
 • LEPINOX PLUS-NOVI BIOINSEKTICID U BORBI PROTIV GUSENICA
 • DRUGI PIŠU
 • PRIRODNI LEK SA MIRISOM JESENI
 • SA AGRARNIH MERIDIJANA
 • POVRATAK U BUDUĆNOST SRPSKOG POVRTARSTVA
 • HELIOSEC-NAJBOLJA PRAKSA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
 • EKOLOŠKE CRTICE
 • POLJOSTATISTIKA
Ceo sadržaj
Agrosvet 70

Agrosvet 70

Nov 2015.
 • Reč urednika
 • Značaj osnovne obrade zemljišta i primene đubriva
 • Dow, ili kako unaprediti veze?
 • „Problem počinje u polju, a nastavlja se u skladištu“ Ili plesnivost (klipa) kukuruza
 • Moljac krompira - phthorimaea operculella
 • Hidroponska proizvodnja – realnost ili apstrakcija
 • Zelena salata, tako obična ali…
 • Sa agrarnih meridijana
 • Leska - gajenje i mere nege
 • Šumarenje
 • Trnoviti žbun pun vitamina
 • Fitofert Humiflex organski oplemenjivač zemljišta
 • Poljostatistika
 • Šumski požari
 • Pčelarenje
 • Pčelarstvo
 • Ekološke crtice
 • Stočarski kutak 
Ceo sadržaj
Katalog pesticida 2015

Katalog pesticida 2015

Feb 2015.
Ceo sadržaj
Agrosvet 69

Agrosvet 69

Sep 2015.
 • Reč urednika
 • O la, la, nova francuskinja
 • Tretirano seme, osnov profitabilne proizvodnje
 • Uljana repica, novi adut na našim njivama
 • Utvrđivanje brojnosti zemljišnih štetočina
 • Pseudomonas syringae - prouzrokovač prevremenog sušenja voćaka
 • Zlatasto žutilo vinove loze
 • Sa agrarnih meridijana
 • Motorne testere villager, deset godina poverenja
 • Priča o životu jednog cara, porodice iliti priča o vinu
 • Dinja, povrće ili voće, pitanje je sad
 • Talocuper, primena u zasadu dinja
 • Drugi pišu
 • Oregon, pouzdanost koja traje
 • Ekološke crtice
 • Fitofert i hrana i lek
 • Bršljan, đavolja ili anđeoska biljka
 • Pčelarenje
 • Stočarski kutak 
Ceo sadržaj
Agrosvet 67

Agrosvet 67

Jun 2015.
 • Reč urednika
 • AM vesti
 • Folijarna prihrana šećerne repe - put ka profitu
 • Zaštita šećerne repe od štetočina
 • Obična kruškina buva - (psylla piri), stalna opasnost
 • Zelena rezidba, priprema voćke za narednu godinu
 • Pepelnica vinove loze – uspomena iz 2014.
 • Plamenjača vinove loze – ne ponovila se
 • Suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca - lobesia botrana
 • Drugi pišu
 • Osvajanje nepoznatog
 • Sa agrarnih meridijana
 • Ekološke crtice
 • Organska proizvodnja, tržište, ekonomika
 • Stočarski kutak
 • Čubar, čarobni mirisi i...
 • Pčelarenje
 • Poljostatistika
 • Večni sjaj, biljka zlata vredna 
Ceo sadržaj
Agrosvet 68

Agrosvet 68

Jul 2015.
 • Reč urednika
 • Bela Crkva, šesti put
 • Na istom zadatku
 • Suzbijanje korova na strništima
 • Siva trulež vinove loze (botrytis cinerea)
 • Virus bronzavosti, jedan od redovnih
 • Štetnika paradajza (tomato spotted wilt virus)
 • Carska bašta u srcu Banata
 • Biološke mere, naši saveznici u zaštiti bilja
 • Jagoda, prvi plod proleća
 • Sa agrarnih meridijana
 • Lucerka, spas za naše stočarstvo
 • I miris i ukus
 • Lepotan noći
 • Pčelarenje
 • Ekološke crtice
 • Drugi pišu 
Ceo sadržaj
Agrosvet 66

Agrosvet 66

May 2015.
 • Reč urednika
 • Da li smo usamljeni u svojim problemima?
 • Acantor plus – trostruka zaštita useva
 • Folijarna prihrana okopavina, preporuke i rezultati primene
 • Zaštita soje od korova
 • Villager servis trening 2015.
 • Kruška, slasna poslastica
 • Virusima protiv jabukinog smotavca
 • Sa agrarnih meridijana
 • Hrana, lek, magija, ljubav…
 • Svima nama dar anđela
 • Negovanje travnjaka
 • Stočarski kutak
 • Organika
 • Organska biljna proizvodnja - iskustva iz švajcarske
 • Drugi pišu
 • Pčelarenje
 • Šumarenje
 • Poljostatistika 
Ceo sadržaj
Agrosvet 65

Agrosvet 65

Apr 2015.
 • Reč urednika
 • Am vesti
 • Uvod
 • Najznačajnije povrtarske vrste na poljima srbije
 • Hranljiva vrednost povrća
 • Osnove povrtarske proizvodnje
 • Supstrati - nezamenjivi u profesionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji
 • Zemljište i mikrobiološki procesi u njemu
 • Izbor semena povrća
 • Kalkulacija proizvodnje povrća
 • Proizvodnja rasada povrća
 • Nega rasađenog povrća
 • Zasnivanje proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru
 • Proizvodnja na otvorenom polju
 • Makro i mikro elementi u ishrani povrća
 • Fitofert energy biljna hraniva budućnosti
 • Fitofert u ishrani povrća
 • Zaštita povrtarskog bilja od prouzrokovača bolesti
 • Zaštita od štetočina - štetni insekti i grinje
 • Zaštita od korovskih biljaka
 • Pravilna primena pesticida i postupci prevencije zagađenja lica, vodenih tokova i površina sredstvima za zaštitu bilja
 • Organska poljoprivreda
 • Berba i čuvanje plodova povrća 
Ceo sadržaj
Agrosvet 64

Agrosvet 64

Feb 2015.
 • Distributivni centri
 • O orijentacionom predlogu programa zaštite ratarskih i povrtarskih useva, zasada voća i vinove loze u 2015. godini
 • Program herbicida
 • Program fungicida
 • Program insekticida
 • Program sredstava za tretiranje semena
 • Program stimulatora oplodnje i regulatora rasta
 • Program rodenticida i limacida
 • Program pomoćnih sredstava
 • Program đubriva
 • Mali rečnik pojmova
 • Pravilno postupanje sa pesticidima
 • Orijentacioni predlog programa zaštite ratarskih i povrtarskih useva, zasada voća i vinove loze u 2015. godini
 • Atlas štetnih organizama
 • Atlas simptoma poremećaja u ishrani gajenih biljaka 
Ceo sadržaj