Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja useva soje

MAX 51-MAXIMALNA ZAŠTITA ZA ČIST USEV SOJE

 

Rezistentnost korova na herbicide je pojava sa kojom se sve češće susrećemo. Poslednjih godina suzbijanje ambrozije i štira u soji predstavlja veliki izazov za sve nas. Bilo nam je potrebno novo, pouzdano rešenje u borbi protiv najpre ambrozije i štira, ali i drugih korova na koje su pojedini herbicidi ispoljili rezistentnost.

Kao prvi korak u borbi protiv rezistentnosti, Agromarket je registrovao preparat MAX 51, na bazi aktivne materije flumioksazin, NA KOJU NIGDE U SVETU NIJE UTVRĐENA REZISTENTNOST!

* Preparat MAX 51 se primenjuje posle setve, a pre nicanja soje.

* Količina primene koja je definitivno preporuka stručne službe Agromarketa jeste MAX 51 120 g/ha + Mont 960 EC 1,2 l/ha.

* Mont 960 EC(S-metolahlor) dodajemo zbog odlične sinergije ova dva preparata, koja rezultira delovanjem na sve širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove.

* Ova količina primene je pokazala odličnu efikasnost na sve najvažnije korove koje nalazimo u usevu soje, poput ambrozije, štira, pepeljuge, kerećeg grožđa, tatule, gorušice, hibiskusa...

* Ova količina primene sprečava nicanje i čička i abutilona, koji se kao krupnosemeni korovi slabije suzbijaju primenom zemljišnih herbicida. Oni niču i iz dubljih slojeva zemljišta i na njih zemljišni herbicidi (osim MAX 51) nemaju zadovoljavajuću efikasnost čak i u uslovima optimalnih količina padavina posle primene preparata.

* Količina primene se može povećavati do 160 g/ha, u slučajevima potencijala velike zakorovljenosti krupnosemenim korovima.

* Naša preporuka je sitnogrudvičasta struktura zemljišta pre primene preparata.

 

 

ZAŠTO IZABRATI BAŠ MAX-51?

 

* Preparat MAX 51 formira herbicidni film na površini zemljišta koji drži više od 30 dana i tako sprečava korove da niknu.

* Izuzetno je selektivan na usev soje. Ne oštećuje biljke soje prilikom nicanja i nema fitotoksije, čak ni pri ekstremnim količinama padavina.

* Max-51 se smatra praktično neisparljivim, tj.ne gubi se isparavanjem sa površine zemlje.

* Karakteriše ga slabo ispiranje, odnosno preparat se zadržava u površinskom sloju zemljišta i tako u dugom vremenskom periodu sprečava nicanje korova.

* Još jedna veoma bitna prednost ovog preparata jeste ta da ukoliko su proizvođači spremili njivu neko vreme pre setve i korovi se nalaze na njivi već u vreme primene preparata, preparat MAX 51 će rešiti sve korove koji su nikli u tom periodu, bez dodavanja totala. MAX 51 ima veoma jako kontaktno delovanje. Deluje izuzetno brzo, pokazujući efekat spaljivanja korova i sušeći ponikle korove u roku od jednog do dva dana.

Ukoliko iz nekog razloga nije urađen zemljišni tretman u soji ili je u pitanju korekcija u postu, Agromarket ima u ponudi kompletnu paletu preparata na bazi najvažnijih aktivnih materija za suzbijanje širokolisnih korova u soji. 

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.