Mustang- sinonim za pouzdanost

Paleta kompanije Agromarket je izuzetno bogata kada je u pitanju suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima i u kukuruzu. Izbor preparata najvećim delom zavisi od faze razvoja gajenog useva i spektra korovskih biljaka na parceli. 

Preparat koji je postao sinonim za pouzdanost zahvaljujući postojanju preko 15 godina na našem tržištu jeste preparat kompanije Corteva- Mustang. Mustang je vodeći herbicid u zemljama Zapadne Evrope u zaštiti useva strnih žita i kukuruza od korova. Ovaj preparat odlikuje visoka selektivnost prema gajenom usevu.

Mustang je selektivni sistemični i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu. Preparat Mustang sadrži dve aktivne materije-florasulam (6,25 g/l) i 2,4-D (452 g/l) čijom sinergijom, u obliku suspoemulzije (SE), obezbeđuje se izuzetno širok spektar delovanja. Ove dve aktivne materije imaju potpuno različit mehanizam delovanja, čime se pokriva kompletan spektar širokolisnih korova i istovremeno sprečava nastanak rezistentnosti. Aktivna materija florasulam se usvaja nadzemnim delom i manjim delom preko zemljišta, a odlikuje je velika pokretljivost u biljkama.  Preparat Mustang sadrži 452 g/l aktivne materije 2,4-D, što je znatno manje od preparata koji u sebi sadrže samo ovu aktivnu materiju, pa je i mogućnost fitotoksičnog delovanja svedena na minimum. Degradacija u zemljištu je brza i traje 14 dana, tako da preparat ne ostavlja ostatke, niti se spira kroz zemljište, i samim tim nema štetno delovanje na okolinu. S obzirom da se aktivne materije brzo razgrađuju u zemljištu, preparat Mustang nema ograničenja u plodoredu.

Kada je u pitanju zaštita pšenice i ječma od korova, ono što je sigurno jeste da rani tretmani protiv korova donose uslove za optimalizovani rast pšenice i svakako ostvarenje viših prinosa. Mustang je jedini preparat koji deluje istovremeno na kamilicu (Matricaria spp.) i prilepaču (Galium aparine) u fazi porasta do 25 cm. U usevu pšenice i ječma, tretiranje se vrši od početka bokorenja do pojave drugog kolenca, kada su korovi u fazi intenzivnog rasta. Preporučena količina primene je 0,4-0,6 l/ha. Osim sistemičnog delovanja, Mustang ima i određenu gasnu fazu zahvaljujući estarskom obliku 2,4-D aktivne materije, što je velika prednost u gustim usevima strnih žita.

U kukuruzu se primenjuje do 5 potpuno razvijenih listova kukuruza u količini od 0,4 do 0,6 l/ha. Njegovom primenom se ostvaruje odlično delovanje na najtvrdokornije korove velikog porasta, poput ambrozije, pepeljuge, abutilona, štira, čička, samoniklog suncokreta, kerećeg grožđa i drugih. Kada je suzbijanje štira u pitanju, ovaj preparat efikasno suzbija i rezistentnu populaciju štira koja predstavlja sve veći problem za suzbijanje u drugim usevima. Preporuka stručne službe kompanije Agromarket je dodatak preparata Terbis 500, u količini 1 l/ha, za produženo zemljišno delovanje i brže delovanje na iznikle korove.

Mustang se vrlo brzo usvaja lišćem, širi do tačaka rasta i tako za nekoliko sati zaustavlja dalji razvoj korova. Prvi vidljivi simptomi se mogu uočiti 3-4 dana nakon aplikacije, a u zavisnosti od vremenskih uslova i od vrste korova, potpuno sušenje korova se događa 2-3 nedelje nakon tretmana. Ovaj preparat se može primenjivati i kada su temperature u rano proleće nešto niže, odnosno u temperaturnom opsegu od 5 do 25 ̊C.

Mustang karakteriše savršen spoj cene i kvaliteta zbog čega su mu poljoprivrednici ostali verni posle toliko godina.

Preparat Mustang je odličan u kombinaciji sa preparatima za suzbijanje uskolisnih korova u kukuruzu, kao što su Siran 40 SC, Siran 750 WG, Rimex ili Motivell Extra 6 OD

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.