Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta

Najvažnija mera za uspešnu proizvodnju kukuruza i suncokreta je suzbijanje korova. Korovi utiču na smanjenje prinosa i kvalitet zrna kukuruza i suncokreta, uzimajući vodu i hranljive elemente iz zemljišta, pa ih je iz tog razloga veoma važno suzbiti u početnim fazama razvoja kukuruza i suncokreta.

Mont (1,2 l/ha) + Terbis (1.4l/ha)

Kombinacija dva herbicida predstavlja kompletno rešenje kako za uskolisne, tako i za sve širokolisne korove u usevima kukuruza i suncokreta.

Mont je selektivni herbicid na bazi aktivne materije s-metolahlor, koji suzbija korove kao što su divlji sirak iz semena (Sorghum halapense), veliki muhar (Setaria glauca), klasača (Bromus molis)…, ali i neke jednogodišnje širokolisne korovske vrste, kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus).

Terbis predstavlja herbicid koji deluje kao inhibitor fotosinteze, aktivne materije terbutilazin. Ima svojstvo da obrazuje herbicidni film, koji sprečava klijanje i nicanje korova, ali se usvaja i preko lista korova. Suzbija jednogodišnje širokolisne korove kao što su pepeljuga (Chenopodium album), štir obični (Amaranthus retroflexus), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stelaria media), ali deluje i na neke jednogodišnje uskolisne korove kao što je divlji sirak iz semena (Sorghum halapense). Herbicid Terbis može se primeniti i kasnije do trećeg lista kukuruza.