Neprijatelj #1 paradajza – Tuta absoluta

Ove godine ranije nego obično paradajz se već našao na udaru svog najopasnijeg i najvećeg neprijatelja – paradajzovog moljca (Tuta absoluta). Reč je o štetočini koja može u potpunosti da uništi proizvodnju paradajza, pogotovu onog ispod plastenika. A činjenice nam govore da tek hvata zalet.

Klimatske promene, koje su više nego očigledne, koje nam donose sve više temperature i sve blaže zime dovode do toga da Tuta absoluta prezimljava u potpunosti kao i da sve ranije kreće u napad. Ako se zna da je minimalna temperatura pri kojoj je ova štetočina aktivna od 6 - 9˚C onda nam je jasno da ove zime, štetočina kojoj od milošte tepamo Tuta, nije ni spavala već je bila vrlo aktivna čekajući prve biljke paradajza, plavog paradajza ili krompira kako bi započela prvu generaciju razvoja u ovoj godini.

Da je to zaista i bilo tako, govore nam podaci da su se u epicentru gajenja paradajza u okolini Leskovca, ali i u drugim većim centrima za gajenje ove kulture prvi simptomi na paradajzu pojavili već u rasadu.

Nakon iznošenja na stalno mesto u plastenicima, i sa porastom temperatura imamo već značajan napad ove štetočine.

Poreklo ove štetočine kao i životni ciklus možete pogledati OVDE.

Suzbijanje paradajzovog moljca je jako kompleksan zadatak koji obuhvata više mera koje moraju biti savršeno uklopljene da bi bile uspešne. Ovo je zbog toga što ova štetočina ima veliki broj kratkih generacija (i do 15). Zbog toga što ima veliki broj generacija jako brzo može da se prilagodi jednostavnim programima zaštite zasnovanim na dve ili tri aktivne materije. U svetu, pa i u Evropi, već su dokumentovane rezistentnosti Tuta absoluta prema pojedinim aktivnim materijama kao što je abamektin, pa čak i pojedine aktivne materije iz grupe organofosfata i piretroida.

Da je populacija ove štetočine jako lako prilagodljiva lošim navikama proizvođača, kao i ne stručnoj upotrebi insekticida najbolje govori primer iz Turske. Naime, u jednom delu ove zemlje postoji populacija Tuta absoluta koja je potpuno otporna na aktivne materije abamektin, hlorantraniliprol i indoxacarb, dok u drugom delu zemlje nema otpornosti ni prema jednoj od pomenutih aktivnih materija.

Druga dimenzija problema je i ta da moramo voditi računa i o karencama kada se približimo berbi ili uđemo u istu, da ne bi pored Tute imali štetan uticaj i na nas same.

Stručna služba kompanije Agromarket je na terenu razradila program zaštite koji je u praksi pokazao odlične rezultate. Ovaj program je u skladu sa antirezistentnom strategijom jer predviđa upotrebu insekticida potpuno različitih aktivnih materija uz puno poštovanje karenci, ali i primenu 2 potpuno prirodna bio-insekticida LEPINOX PLUS i NATURALIS BIOGARD koji predstavljaju krunu ovog programa.

Moramo da napomenemo da je od ključne važnosti za primenu ovakvog programa upotreba feromonskih klopki koje nam daju podatke o dinamici i intenzitetu leta ove štetočine. Jedino na osnovu ovih podataka možemo da odredimo dinamiku tretmana tj. interval između tretmana.

Osnov programa jeste CORAGEN 20 SC, kao najmoćniji larvo-insekticid. On deluje kako na položena jaja tako i na ispiljene larve te nam daje fleksibilnost u zaštiti paradajza od ove štetočine. Kad god se čini da se gubi kontrola nad suzbijanju Tute treba upotrebiti CORAGEN 20 SC da je svede na jedan kolosek na kom ćemo povratiti kontrolu. Takođe, karenca ovog insekticida je samo 1 dan. Potpuno savršen proizvod.

Pored CORAGEN 20 SC, tu je i MAYOR kao izuzetno snažan kontaktni insekticid koji deluje na larve koje se pile kao i na ispiljene larve, a pre ubušenja u polodove. Nekoliko časova nakon unošenja aktivne materije ishranom listom, dolazi do paralize gusenice i prestanka ishrane, a u sledeća 2 do 3 dana dolazi do njihovog uginuća zbog prestanka ishrane. Prednost ovog insekticida je i ta što se kreće kroz biljku a usvaja se i u ljusku jajeta, pa kad gusenica krene da progriza ljusku ona biva ubijena. Karenca je 3 dana.

Najnoviji insekticid koji se našao u paleti kompanije Agromarket jeste potpuni hit u proizvodnji paradajza. Reč je o insekticidu DELEGATE 250 WG koji pored toga što momentalno obara populaciju Tuta absoluta posle njegove primene, ima i savršeno delovanje i na trips. DELEGATE 250 WG je insekticid nove generacije sa karencom od 3 dana i maksimalnom efikasnošću.

Na kraju savetujemo povrtare da se u svakom trenutku jave stručnoj službi kompanije Agromarket koja detaljno prati intenzitet leta ove štetočine po regionima i dobiju najbolju preporuku za suzbijanje Tuta absoluta u datom trenutku.

Više o ovoj štetočini možete saznati i u 102. izdanju naše stručne revije Agrosvet

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.