Kako najbolje da uradite prvi tretman u usevima strnih žita

Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi u strnim žitima podjednako su važni herbicidni i fungicidni tretmani, ali i folijarni tretman preparatima za ishranu bilja.

Kada govorimo o primeni preparata za suzbijanje korova u usevima strnih žita, ono što izdvaja vrhunske od prosečnih herbicida jeste delovanje na dve korovske vrste- prilepaču (Galium aparine) i palamidu (Cirsium arvense). Kao herbicid koji besprekorno rešava palamidu, prilepaču, kao i gorušicu, mišjakinju, štavelj, ambroziju, kamilicu, poponac i druge korove u strnim žitima, izdvojio se Lancelot Super. Odlikuje ga velika pokretljivost, zbog čega odlično deluje na korove koji imaju duboko razvijene podzemne organe kao što je palamida, jer se preparat spušta u rizome i potpuno ih uništava, što se može najbolje uočiti sledeće vegetacione sezone kada se primeti da palamida nije više prisutna u narednom usevu. Preparat Lancelot Super sadrži dve aktivne materije- aminopiralid i florasulam. Za razliku od većine drugih herbicida registrovanih za primenu u usevima strnih žita, Lancelot Super se osim delovanja preko lista, odlikuje i vrlo dobrim delovanjem preko zemljišta (1-3 nedelje nakon primene), čime je omogućeno delovanje na korove koji kasnije niču ili na one koji imaju produžen period nicanja.

Preporučena količina primene ovog preparata je 33 g/ha, uz dodatak okvašivača Imox ili Trend (0,1%). Preparat Lancelot Super se može primeniti od početka bokorenja do pojave drugog kolenca pšenice i ječma. Prednost primene preparata do faze drugog kolenca je u tome što su korovi dobro vidljivi i u gušćim usevima strnih žita i što deo preparata dospe na površinu zemlje što kasnije omogućava preparatu da pokaže i svoje dobro zemljišno delovanje. Ovaj preparat se, takođe, od drugih izdvaja po tome što poseduje vrlo dobru aktivnost i pri nižim temperaturama, čak i do 5̊C, tako da možemo da očekujemo odličnu efikasnost i u slučaju hladnijeg perioda u vreme primene preparata. Preparat Lancelot Super je dobro rešenje kada se pšenica kombinuje u plodoredu sa uljanom repicom, jer nema ograničenja, odnosno ne smeta narednom usevu uljane repice za razliku od nekih drugih preparata koji u pojedinim godinama mogu loše delovati na uljanu repicu.

 

 

Kompanija Agromarket za suzbijanje bolesti lista strnih žita preporučuje proveren i izuzetno efikasan preparat, čiju pouzdanost i efikasnost dokazuju proizvođači koji ga koriste godinama unazad- fungicid Excorta (epoksikonazol 125 g/l).

Preparat Excorta je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se dokazao kao pouzdan partner i nosilac efikasnosti u suzbijanju svih prouzrokovača bolesti lista strnih žita- pepelnica pšenice (Erysiphe graminis), siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp.) i rđa pšenice (Puccinia spp.). Odlikuju ga najviše ocene efikasnosti u suzbijanju rđe i pegavosti. Kao takav, jedan je od najčešće korišćenih fungicida za zaštitu od bolesti strnih žita. Preporučena količina primene preparata Excorta je 0,7-1 l/ha.

 

Folijarna ishrana može da pomogne da se lakše prebrode kritične faze razvoja određenih kultura, što rezultira višim prinosima i kvalitetnijim rodom. Saznajte OVDE značaj pojedinih elemenata u biljkama, kako izgledaju simptomi nedostataka pojedinih elemenata na ratarskim kulturama i koji elemenat je kojoj ratarskoj kulturi potreban da bi ona ostvarila određen prinos.

Kako i kada primeniti proizvod Fitofert Speed G pogledajte OVDE.

Stručna služba kompanije Agromarket uz preparate Lancelot Super, Excorta i Fitofert Speed G preporučuje dodavanje insekticida Cythrin 250 EC (200 ml/ha), Vantex 60 CS (70 ml/ha) ili Grom (0,4-0,5 l/ha) za suzbijanje vaši i cikada u strnim žitima.

 

Galeriju slika možete pogledati OVDE.

Kompletan plan zaštite strnih žita možete pogledati OVDE.

 

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.