Preporuka ratarima za suzbijanje divljeg ovsa, odnosno uskolisnih korova u pšenici

Sve veći problem u usevu pšenice predstavljaju uskolisni korovi, naročito divlji ovas. Divlji ovas, u povoljnim uslovima, formira i do 1500 semena po jednoj biljci. Seme održava klijavost u zemlji i do nekoliko godina. Utvrđeno je da jedna biljka divljeg ovsa po m² smanjuje prinos strnih žita 0,40 do 0,49%. Divlji ovas je, u manjoj ili većoj meri, prisutan u Braničevskom, Podunavskom, Pomoravskom, delimično Šumadijskom okrugu, ali se sve više širi i u drugim krajevima.

Divlji ovas sve više razara površine pod pšenicom, uništava i njive i rod, a takvu pšenicu ni otkupljivači ne žele da plate. Suzbijanje divljeg ovsa, kao i drugih uskolisnih korova kao što su pirevina, ljulj, sivi muhar mora nam biti prioritet.

Preporuka kompanije Agromarket za suzbijanje divljeg ovsa, ali i drugih uskolisnih korova jeste korišćenje preparata Pallas 75 WG.  Preparat Pallas 75 WG registrovan je u usevu pšenice, raži i tritikalea u količini od 0,25 kg/ha. Primenjuje se do II kolenca pšenice. Ne sme se primenjivati u usevima ječma i tvrdim, durum pšenicama (Triticum durum). Pallas 75 WG se uvek primenjuje zajedno sa okvašivačem Pallas Adjuvant koji je jedinstven, visokoefikasan okvašivač, koji obezbeđuje potpuno i temeljno mešanje preparata u rastvoru za prskanje. Ovakva primena obezbeđuje poboljšano rasprostiranje kapljica, čime se uvećava depozicija tečnosti za prskanje na površini lista, poboljšava prijemčivost preparata na površini, osigurava otpornost na spiranje, poboljšava prodiranje i usvajanje preparata u biljku, što ima za cilj postizanje najboljih rezultata čak i u nepovoljnim uslovima.

Herbicid Pallas 75 WG (piroksulam 75 g/kg) se usvaja preko lista, a poseduje i kratkotrajno zemljišno delovanje. Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove, preparat Pallas 75 WG može da se meša sa drugim herbicidima. Posle primene ovog preparata, ne primenjivati druge travne herbicide iz grupe ALS inhibitora. Osim herbicida za suzbijanje širokolisnih korova, može da se meša sa fungicidima, insekticidima (osim onih na bazi organofosfata) i tečnim azotnim đubrivima. Ne sme se mešati sa regulatorima rasta. Preparat Pallas 75 WG je otporan na spiranje kišom 1 sat nakon primene.

Kompanija Agromarket za suzbijanje bolesti lista strnih žita preporučuje proveren i izuzetno efikasan preparat, čiju pouzdanost i efikasnost dokazuju proizvođači koji ga koriste godinama unazad-fungicid Excorta (epoksikonazol 125 g/l).

Preparat Excorta je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se dokazao kao pouzdan partner i nosilac efikasnosti u suzbijanju svih prouzrokovača bolesti lista strnih žita- pepelnica pšenice (Erysiphe graminis), siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria spp.) i rđa pšenice (Puccinia spp.). Odlikuju ga najviše ocene efikasnosti u suzbijanju rđe i pegavosti. Kao takav, jedan je od najčešće korišćenih fungicida za zaštitu od bolesti strnih žita. Preporučena količina primene preparata Excorta je 0,7-1 l/ha.

 

Folijarna ishrana može da pomogne da se lakše prebrode kritične faze razvoja određenih kultura, što rezultira višim prinosima i kvalitetnijim rodom. Saznajte OVDE značaj pojedinih elemenata u biljkama, kako izgledaju simptomi nedostataka pojedinih elemenata na ratarskim kulturama i koji elemenat je kojoj ratarskoj kulturi potreban da bi ona ostvarila određen prinos.

Kako i kada primeniti proizvod Fitofert Speed G pogledajte OVDE.

Stručna služba kompanije Agromarket uz preparate Pallas 75 WG, Excorta i Fitofert Speed G preporučuje dodavanje insekticida Cythrin 250 EC (200 ml/ha), Vantex 60 CS (70 ml/ha) ili Grom (0,4-0,5 l/ha) za suzbijanje vaši i cikada u strnim žitima.

 

Galeriju slika možete pogledati OVDE.

Kompletan plan zaštite strnih žita možete pogledati OVDE.

 

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.