Adekvatna prihrana žitarica folijarnim đubrivom

Stanje useva pšenice na poljima se polako poboljšava, ali će pretrpljeni stresni period značajno uticati na njen dalji rast i razvoj. Nagli pad temperature vazduha, te višednevno prisustvo mraza u vreme kada je pšenica tek nikla, doveli su do fiziološkog zaustavljanja rasta i razvoja ovog useva. Stoga je neophodno da prođe određeni vremenski period da bi biljke ponovo krenule da se razvijaju i da na vreme ulaze u sledeće fenofaze rasta i razvića. Da taj period tzv. „buđenja“ useva ne bi trajao predugo i da ne bi doveo do značajnih posledica, preporuka struke je da se pšenica sa prvom stabilizacijom vremenskih uslova, tretira namenskim folijarnim đubrivima.

Tretman adekvatnim folijarnim đubrivom na bazi hranljivih elemenata, amino-kiselina i biostimulativnih materija, obezbediće usevu lakše i brže prevazilaženje stresa, kao i mogućnost da preko lista odmah iskoristi dodatne hranljive materije. Na taj način će pšenica moći nesmetano da se razvija, pre svega u smeru pravovremenog bokorenja i formiranja lista zastavičara koji će više vremena imati na raspolaganju za nalivanje zrna, tako da je i to jedan od načina kako folijarna ishrana utiče, ne samo na bolji izgled useva već i na prinos useva.

Preporuka stručne službe kompanije Agromarket je da se u tu svrhu za tretman koristi specijalno folijarno đubrivo za žitarice SPEED G. Količina primene je od 2 do 2.5 l/ha, i može da se meša sa svim vrstama pesticida bez ikakvih ograničenja. SPEED G je namenski formulisano đubrivo za ovu grupu useva, a u sebi sadrži hranljive makro i mikro-elemente, kao i amino-kiseline i biostimulativne materije u proporcionalnom odnosu.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.