Kako da stimulišete vitalnost gajenih biljaka?

FITOFERT QUATRO je novi proizvod sa višestrukim pozitivnim efektima na gajene biljke. Primenjuje se folijarno, u ranim fazama razvoja i rasta biljaka. Proizvod sadrži visoku količinu helatnog kalijuma, u sinergijskoj kombinaciji sa nekoliko neorganskih i organskih anjona (fosfitni, silikatni i acetatni), kao i kompleks helatnih mikroelemenata. Navedena kombinacija aktivnih materija, bitno utiče na vitalnost, jačanje ćelijskih zidova i brojne biohemijske procese unutar biljaka. FITOFERT QUATRO se odlikuje i vanredno niskom EC vrednošću od svega 0,1 MS/cm2 u 0,1%-tnom rastvoru sa destilovanom vodom, što daje neverovatne mogućnosti u kombinovanju sa drugim sredstvima zaštite i prihrane i obezbeđuje visoku bezbednost primene za gajene biljke.

Pored nutritivnog dejstva, FITOFERT QUATRO pre svega spada u grupu SAR proizvoda (Systemic Acquired Resistance), tj. proizvoda koji indukuju sistemsku otpornost gajenog bilja prema različitim patogenim gljivama i bakterijama.


FITOFERT QUATRO dolazi u pakovanjima od 1l, 5l i 10l. Primenjuje se samostalno ili u kombinaciji sa drugim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja. Koncentracija primene 0,2-0,5%. Količina primene je 1-2 litra po hektaru. Primenjuje se 2 do 3 puta, u prvoj polovini vegetacije.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.