MAGNI-CAL B - Za bolji kvalitet plodova

FITOFERT MAGNI-CAL B  je novi folijarni proizvod, na bazi sekundarnih nutrijenata kalcijuma i magnezijuma, kao i sa povišenim sadržajem bora. Ova kombinacija hranljivih materija, sa idealnim odnosom Mg i Ca, čini proizvod idealnim za folijarne tretmane voća i povrća, od početka vegetacije pa do početka formiranja plodova. Uz višekratnu primenu isključivo Kalcijumovih djubriva, često se dešava da se nedostatak Magnezijuma kasnije ispolji na sazrelim plodovima.

Korišćenjem đubriva FitoFert Magni-Cal B eliminiše se ta mogućnost, i obezbeđuje se izbalansirana ishrana biljaka Magnezijumom, Kalcijumom i Borom. Prisustvo bora sinergistički utiče na lakše usvajanje kalcijuma od strane gajene biljke, i njegovu ugradnju u ćelijske zidove.

 

Fitofert Magni-Cal B dolazi u pakovanjima od 250ml, 1l, 5l i 10l.

Primenjuje se 3 do 5 puta u prvoj polovini vegetacije, a koncentracija primene je 0,2%-0,5%. Količina primene je 2-3 litra po hektaru.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.