Suzbijanje bolesti lista u usevima strnih žita

Suzbijanje bolesti lista u usevima strnih žita od velike je važnosti ukoliko želimo da imamo dobar rod i kvalitet zrna. Da bi biljka pšenice dala svoj maksimalni potencijal, mi moramo da sačuvamo tri najvažnija lista, uključujući i zastavičar. Zastavičar učestvuje u formiranju prinosa sa čak 43%, 2. list pšenice nosi 23%, a 3. list pšenice 7% prinosa. Kada osiguramo zdravim list pšenice, možemo očekivati da će taj list pšenice hraniti biljku i doneti klas. Ali naš posao se tu ne završava. Taj klas treba da ostane zdrav, jer i on nosi veliki procenat prinosa, i to 22%. Sve je povezano. Svaka karika u ovom „lancu“ treba da bude zaštićena. I samo smo tako sigurni da ćemo kao rezultat svega, u žetvi biti zadovoljni.

Kada je nova proizvodna sezona u pitanju, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, stručna služba kompanije Agromarket zapazila je pojavu simptoma rđe, pepelnice i pegavosti na usevima pšenice, kao i pojavu mrežaste pegavosti kod ječma. Rana pojava simptoma bolesti ukazuje nam na to da je potreban dodatni oprez u proizvodnji pšenice i ječma do kraja vegetacije, jer smo sa velikim infektivnim potencijalom ušli u ovu godinu.

Kompanija Agromarket za suzbijanje bolesti lista strnih žita preporučuje dva proverena i izuzetno efikasna preparata, čiju pouzdanost i efikasnost dokazuju proizvođači koji ih koriste godinama unazad.

  

Excorta (epoksikonazol 125 g/l)

Preparat Excorta je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se dokazao kao pouzdan partner i nosilac efikasnosti u suzbijanju svih prouzrokovača bolesti lista strnih žita- pepelnica pšenice (Erysiphe graminis), siva pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp.) i  rđe pšenice (Puccinia spp.). Odlikuju ga najviše ocene efikasnosti u suzbijanju rđe i pegavosti. Kao takav, jedan je od najčešće korišćenih fungicida za zaštitu od bolesti strnih žita. Preporučena količina primene preparata Excorta je 0,7-1 l/ha.

 

Fluoco (flutriafol 250 g/l)

Preparat Fluoco je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Pre svega pouzdan, ali i ekonomičan, preparat Fluoco predstavlja siguran izbor za prvi fungicidni tretman, ali takođe predstavlja odličan izbor za međutretman u godinama u kojima postoji potreba za tim “srednjim” tretmanom u zaštiti strnih žita od najznačajnijih bolesti lista. Brzo se usvaja i prodire u sve delove biljke, nezavisno od vremenskih uslova. Štiti u izvesnoj meri i novoizrasle delove. Preporučena količina primene je 0,5 l/ha.

Stručna služba kompanije Agromarket uz preparat Excorta ili Fluoco preporučuje dodavanje insekticida Cythrin 250 EC (200 ml/ha), Vantex 60 CS (70 ml/ha) ili Grom (0,4-0,5 l/ha) za suzbijanje vaši i cikada u strnim žitima.

Suzbijanjem korova u usevima pšenice i ječma omogućavamo usevu da u potpunosti koristi dostupnu hranu, vodu i svetlost i na taj način postigne maksimalni prinos. Kada govorimo o primeni preparata za suzbijanje korova u usevima strnih žita, ono što izdvaja vrhunske od prosečnih herbicida jeste delovanje na dve korovske vrste- prilepaču (Galium aparine) i palamidu (Cirsium arvense). Koji herbicid kompanija Agromarket preporučuje za primenu u usevima strnih žita pročitajte OVDE.

Galeriju slika možete pogledati OVDE.