Kako pravilno prihraniti kukuruz?

Uz preparate za suzbijanje korova i zaštitu od prouzrokovača bolesti kukuruza, preporuka naših stručnjaka je upotreba folijarnog đubriva FitoFert Speed. Pored osnovnog zemljišnog đubrenja, kukuruz je potrebno prihraniti i preko lista, jer se samo tako usevu može obezbediti potrebna količina cinka i drugih mikroelemenata, kao i aminokiselina i drugih biostimulatora. Folijarnom prihranom se dodatno stimuliše rast korenovog sistema, poboljšava usvajanje hranljivih materija i ubrzava metabolizam gajenog useva. Fitofert Speed sadrži zink (Zn) i bor (B) koji povoljno utiču na usvajanje azota i rast polenovih prašnika i oplodnju.

 

Preparat je kompatibilan sa svim sredstvima za zaštitu bilja i preporuka je primeniti ga u dva tretmana: od 3-6. lista u količini od 2-3l/ha, u zavisnosti od količine vode koja se koristi prilikom tretiranja, kao i još jednom kasnije u intenzivnom porastu, u istoj količini.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.