Folijarna prihrana uljanih kultura

SUNCOKRET

Uz preparate za suzbijanje korova i zaštitu od prouzrokovača bolesti suncokreta, preporuka naših stručnjaka je upotreba preparata Fitofert Speed-S. Pored osnovnog zemljišnog đubrenja, suncokret je potrebno prihraniti i preko lista. Folijarnom prihranom se obezbeđuje dodatna ishrana useva mikroelementima, koji su limitirajući faktor ostvarivanja punog rodnog potencijala useva ukoliko ih u strukturi ishrane nema u dovoljnoj količini. Kod suncokreta su najvažniji mikroelementi Bor i Mangan, koji su nosioci hemijskog sastava đubriva Speed-S, a osim toga ovo đubrivo sadrži aminokiseline, alge i druge biostimulatore koji usled stresnih uslova pomažu biljci da ih lakše prevaziđe. Fitofert Speed-S utiče na rast i razvoj korenovog sistema kao i razvoj nadzemnog dela biljke i obezbeđuje sigurno ostvarivanje punog rodnog potencijala. Preporuka je primeniti ga u kombinaciji sa prvim herbicidnim tretmanom u količini od 2 do 3 l/ha, u zavisnosti od količine vode koja se koristi pri tretmanu. Zatim tretman ponoviti pre butonizacije u količini od 1 l/ha uz dodatak BorMax preparata u količini od 1 kg/ha.

SOJA

Fitofert Speed-S utiče na rast i razvoj korenovog sistema, kao i razvoj nadzemnog dela biljke. Preporuka je primeniti ga sa prvim herbicidnim tretmanom do prve troliske u količini od 2 do 3 l/ha zavisno od količine vode koja se koristi pri tretmanu. U drugom tretmanu u periodu pred samo cvetanje, ponoviti tretman ali u količini od 1 l/ha uz dodatak BorMax preparata u količini od 1 kg/ha.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.