Prava kombinacija za usev suncokreta

Postizanje visokih i stabilnih prinosa u svim kulturama, pa tako i u suncokretu treba da omogući proizvođaču povratak uloženih sredstava i dobru zaradu. Proizvodnja suncokreta može biti ugrožena raznim faktorima, i to u svim fazama razvoja biljke. Jedan od veoma bitnih uzroka smanjenja prinosa jeste pojava korovskih biljaka u usevu suncokreta koji troše vodu i hranljive materije.

Iako su klasični hibridi suncokreta godinama nezamenljivi u proizvodnji, smatra se da nova generacija Express hibrida suncokreta nudi još više proizvodnog potencijala. Suncokret je najznačajnija uljarica na našim njivama, a Express hibridi su pomerili perspektivu gajenja ove kulture kod nas. To su hibridi koji se mogu tretirati herbicidima na bazi tribenuron-metila, odnosno hibridi koji su tolerantni na aktivnu materiju tribenuron-metil. Ispoljavaju vrlo visok potencijal prinosa, mogu postići sadržaj ulja i preko 46% i izuzetno su tolerantni na bolesti.

Za suzbijanje širokolisnih korova u express tehnologiji gajenja suncokreta, stručna služba kompanije Agromarket preporučuje primenu preparata Express 50 SX ili Express 75 PX, herbicida koji su se pokazali najefikasnijim u borbi protiv ambrozije, ali i štira, abutilona, čička, palamide...

Herbicid Express 50 SX je na bazi aktivne materije tribenuron-metil 500 g/kg. Preporučena količina primene ovog preparata je 45 g/ha jednokratno ili u split aplikaciji (22,5+22,5 g/ha), uz dodatak okvašivača Trend (0,1%).

Herbicid Express 75 PX je, takođe, na bazi aktivne materije tribenuron-metil 750 g/kg, odnosno sadrži nešto veću količinu aktivne materije u poređenju sa Express 50 SX, pa mu je i količina primene manja (30 g/ha jednokratno ili 15+15 g/ha u split aplikaciji), uz dodatak okvašivača Trend (0,1%).

Ovo su selektivni, sistemični herbicidi koji korovske biljke usvajaju i listom i korenom. Primenjuju se kada je suncokret u fazi razvoja 2 do 8 listova. Nakon primene, korovi brzo zaustavljaju rast, a drugi simptomi su vidljivi za nedelju-dve, u vidu nekroze i odumiranja biljke. Korovi koji nisu svenuli, ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu.

Uz preparate za suzbijanje korova u suncokretu, preporuka stručne službe kompanije Agromarket jeste primena preparata Fitofert Speed-S, u količini 2-3 l/ha. Pored osnovnog zemljišnog đubrenja, suncokret je potrebno prihraniti i preko lista. Više informacija možete pronaći OVDE.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.