Tim za visoke prinose soje

Soja je najosetljivija na prisustvo korova u početnim fazama razvoja. Smatra se da ukoliko se parcele održe čistim u prvih 6 nedelja vegetacionog razvića, kasnije pojavljivanje korova uglavnom ne utiče na smanjenje prinosa.

Kompanija Agromarket za suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja soje preporučuje preparat MAX 51. Više o tretmanu preparatom MAX 51 pročitajte OVDE.


Za efikasno i ekonomično suzbijanje korova posle nicanja soje, najpre je potrebna pravilna identifikacija korovskih vrsta, koje će se dalje suzbijati odgovarajućim preparatima u početnim fazama razvića. U soji se uglavnom kombinuje više herbicida da bi se ostvarila efikasna zaštita. Ukoliko na parcelama dominira čičak (Xanthium strumarium), kereće grožđe (Solanum nigrum) ili tatula (Datura stramonium), preporuka kompanije Agromarket je da se u kombinacije uključi preparat Ikarus (imazamoks 40 g/l). Herbicid Ikarus primenjuje se jednokratno u količini od 1,2 l/ha ili u split aplikaciji (0,6 + 0,6 l/ha), kada je soja u fazi prve do treće troliske. U istoj fazi razvoja soje, preparatu Ikarus se dodaje herbicid Bentamark 480 SL (bentazon 480 g/l) u količini 2-3 l/ha radi proširenja spektra delovanja na ostale korove, a preporuka je da se u kombinacije uključuje i herbicid Symphony (tifensulfuron-metil 750 g/kg) u količini od 8 g/ha, zbog odličnog delovanja ovog preparata na pepeljugu (Chenopodium album). Tačna količina primene preparata Ikarus, Bentamark 480 SL i Symphony zavisi od vrste i uzrasta korova.

Uz preparate za suzbijanje korova, preporuka stručne službe kompanije Agromarket je upotreba preparata Fitofert Speed-S. Fitofert Speed-S utiče na rast i razvoj korenovog sistema, kao i razvoj nadzemnog dela biljke. Više o primeni proizvoda Fitofert Speed S pročitajte OVDE.

 

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.