Folijarna prihrana suncokreta i soje

SUNCOKRET

U herbicidnom tretmanu, pred butonizaciju, preporuka naših stručnjaka za ishranu bilja je upotreba folijarnih đubriva Fitofert Speed S + FitoFert Bor Max 20. Ovom kombinacijom đubriva sunokret dobija dodatni impuls u ishrani i dodatnu stimulaciju oplodnje zbog aplikacije đubriva na bazi bora, što zajedno dovodi do ostvarivanja viših prinosa. Preporuka je da se primeni 1 l/ha FitoFert Speed S + 1 kg/ha FitoFert Bor Max 20. Oba sredstva mogu da se mešaju sa svim vrstama herbicida, tako da nema potrebe odvajati tretmane zaštite bilja i ishrane bilja.

 

SOJA

Fitofert Speed S stimulativno deluje na razvoj nadzemnog dela biljke, dok FitoFert BorMax 20 doprinosi boljoj oplodnji. Zbog toga se ova dva đubriva primenjuju zajedno sa herbicidnim tretmanom za uskolisne korove, neposredno pred cvetanje soje. Mogu da se mešaju sa svim vsrtama herbicida, samo je potrebno ispoštovati preporučenu dozu primene. Preporuka je da se primeni FitoFert Speed S u količini od 1 l/ha uz dodatak FitoFert BorMax 1 kg/ha.

 

 

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.