Biostimulativni folijarni tretman za voće i povrće

Biostimulativni folijarni tretman za voće

U fazi cvetanja svih voćnih vrsta preporučuje se folijarni tretman na bazi algi, jer takva sredstva obezbeđuju biljci potrebnu energiju za zdravo i kvalitetno razvijanje cvetova i formiranje prvih plodića. FitoFert Bioflex L je proizvod na bazi alge Acsofylum Nodosum i predstavlja jedan potpuno prirodni preparat koji pomaže biljci da lakše prevaziđe uslove stresa i da na vreme ulazi u sledeće fenofaze rasta i razvića. U periodu kada su plodovi već formirani, preporučuje se da se uz Bioflex L dodaju i čiste aminokiseline biljnog porekla, jer time obogaćujemo biostimulativnu formulu i obezbeđujemo zdravu i otpornu biljku. Dakle, u cvetanju voća preporučuje se Bioflex L u količini od 2.5 l/ha uz dodatak FitoFert Bormax 20 1 kg/ha koji se dodaje zbog pospešivanja oplodnje. U kasnijim fazama, dok su plodovi u fazi nalivanja, preporučuje se kombinacija FitoFert Bioflex L 2 l/ha + FitoFert Aminoflex 1 l/ha. Đubriva na bazi kalcijuma se takođe preporučuju fazi nalivanja plodova, i važno je napomenuti da se ta đubriva rade naizmenično sa gore navedenim. Dakle, jedan tretman se radi biostimulativnim sredstvima, a sledeći tretman hranidbenim sredstvima na bazi kalcijuma. Takva praksa se pokazala najboljom u voćarskom folijarenju.

 

Biostimulativni folijarni tretman za povrće

U fazi cvetanja svih povrtarskih kultura preporučuje se folijarni tretman na bazi algi, jer takva sredstva obezbeđuju biljci potrebnu energiju za zdravo i kvalitetno razvijanje cvetova i formiranje prvih plodića. FitoFert Bioflex L je proizvod na bazi alge Acsofylum Nodosum i predstavlja jedan potpuno prirodni preparat koji pomaže biljci da lakše prevaziđe uslove stresa i da na vreme ulazi u sledeće fenofaze rasta i razvića. U periodu kada su plodovi već formirani, preporučuje se da se uz Bioflex L dodaju i čiste aminokiseline biljnog porekla, jer time obogaćujemo biostimulativnu formulu i obezbeđujemo zdravu i otpornu biljku. Dakle, pred cvetanje i u samom  cvetanju povrtarskih kultura preporučuje se Bioflex L u dozi od 0.25% uz dodatak FitoFert Bormax 0.1% koji se dodaje zbog pospešivanja oplodnje. U kasnijim fazama, dok su plodovi u fazi nalivanja, preporučuje se kombinacija FitoFert Bioflex L 0.2% + FitoFert Aminoflex 0.1 %. Đubriva na bazi kalcijuma se takođe preporučuju fazi nalivanja plodova, i važno je napomenuti da se ta đubriva rade naizmenično sa gore navedenim. Dakle, jedan tretman se radi biostimulativnim sredstvima, a sledeći tretman hranidbenim sredstvima na bazi kalcijuma. Takva praksa se pokazala najboljom kako u voćarskom, tako i u povrtarskom folijarenju.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.