Zaštita soje i suncokreta od korova

Borba protiv korova je jedna od najvažnijih mera kojoj se treba posvetiti u svakoj ratarskoj proizvodnji. Kada je u pitanju zaštita soje i suncokreta od korova, najvažnije je tretiranje obaviti kada su korovi u početnim fazama razvića, i to preparatima koji su selektivni po gajeni usev.

Ikarus je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih i travnih korova, koji se apsorbuje i listom i korenom i transportuje do izniklih delova biljke koji rastu, a deluje i preko zemljišta na korove u fazi klijanja.

 

SUNCOKRET 

Uspešna zaštita suncokreta, pre svega, podrazumeva čistu njivu u početnim fazama razvoja suncokreta. Da bi se to postiglo i da usev suncokreta ne bi patio od fitotoksije, odnosno hloroze ili zaostajanja u porastu, neophodno je primeniti visokoselektivan preparat. Ikarus odlikuje izuzetna selektivnost prema gajenoj biljci. Primenjuje se nakon nicanja IMI hibrida suncokreta (hibridi koji su tolerantni prema herbicidima iz grupe imidazolinona), u fazi 2 do 4 lista suncokreta. Pored mnogih korova na koje Ikarus pokazuje odličnu efikasnost, on rešava i jedan od glavnih problema u proizvodnji suncokreta- čičak (Xanthium strumarium), i to u količini primene od 1-1,2 l/ha. Početni simptomi su hloroza i propadanje lisne mase, koje kasnije prerasta u nekrozu, odnosno potpuno odumiranje korovskih biljaka.

 

SOJA

Soja je najosetljivija na prisustvo korova u početnim fazama razvoja. Smatra se da ukoliko se parcele održe čistim u prvih 6 nedelja vegetacionog razvića, kasnije pojavljivanje korova uglavnom ne utiče na smanjenje prinosa. Kompanija Agromarket za suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja soje preporučuje preparat MAX 51. Za efikasno i ekonomično suzbijanje korova posle nicanja soje, najpre je potrebna pravilna identifikacija korovskih vrsta, koje će se dalje suzbijati odgovarajućim preparatima u početnim fazama razvića. U soji se uglavnom kombinuje više herbicida da bi se ostvarila efikasna zaštita. Ukoliko na parcelama dominira čičak (Xanthium strumarium), kereće grožđe (Solanum nigrum) ili tatula (Datura stramonium), preporuka kompanije Agromarket je da se u kombinacije uključi preparat Ikarus

Ikarus se primenjuje u količini od 1,2 l/ha kada je soja u fazi 2-3 troliske ili u split aplikaciji (0,6 + 0,6 l/ha), uz dodatak preparata Bentamark 480 SL (bentazon), Harmony 75 WG (tifensulfuron-metil) ili Harmony 50 SX (tifensulfuron-metil), u količinama primene u zavisnosti od prisutnih korovskih vrsta. 

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.