ZORVEC Vinabel- budućnost u suzbijanju plamenjače

Kompanija Agromarket pored novih insekticida koji predstavljaju budućnost u zaštiti bilja, u svoj portfolio uvodi i fungicide najnovije generacije, sa novim mehanizmima delovanja, bez ukrštenih rezistencija, blage po korisne organizme, a savršene efikasnosti.

Jedan takav fungicid je ZORVEC Vinabel. Reč je o fungicidu poslednje generacije koji u sebi ima kombinaciju dve aktivne materije. Ove aktivne materije daju nov mehanizam delovanja bez mogućnosti pojave ukrštene rezistencije. ZORVEC Vinabel daje dugotrajnu sistemičnu zaštitu od plamenjače i štiti nov porast.

Ono što je posebno važno istaći je da je izuzetno otporan na spiranje kišom već samo 20 minuta nakon primene, zbog svog brzog i snažnog vezivanja za kutikulu i epidermis lista.

U vinovoj lozi se primenjuje 2 puta, u fazama precvetavanje i formirane bobice u količini od 0,5-0,6 l/ha.

U svetu se ovaj proizvod koristi za suzbijanje plamenjače u velikom broju kultura.