Hibridi uljane repice- GENETIKA ZA REKORDE

LG ANNISTON - SIGURNO DA SIGURNIJE NE MOŽE!

LG Anniston je srednje rani hibrid sa optimalnom gustinom setve 49-51 zrna po m².

Glavne karakteristike su: intenzivan početni porast, odlično prezimljavanje i ujednačeno sazrevanje. 

3 genetske otpornosti:

  • Otpornost na pucanje mahuna
  • Otpornost na Phoma lingam (poseduje RLM 7 gen za pouzdanu zaštitu) i ono što je čini posebnom:
  • LG Anniston poseduje otpornost na TuYV virus (virus žutice repe) koji može da smanji prinos uljane repice i više od 20%!

 

Ostvareni prinosi:

4,98 t/ha Agro-Bojanić DOO, Vilovo

4,91 t/ha PG Hrvoje Dulić, Stari Žednik

4,80 t/ha PG Boban Gajić, Vladimirovac

 

ES CAPELLO - NOVI HIBRID ZA REKORDE!

ES Capello je hibrid nove generacije, adaptabilan na sve tipove zemljišta, ima brz početni porast i visok potencijal grananja

Rano cveta i ima dug period cvetanja i optimalnu gustinu setve 45-50 zrna/m².

Otporan je na: 

  • niske temperature 
  • Phoma lingam (poseduje RLM 7 gen)

 

Ostvaren prinos:

5,15 t/ha PSS Institut Tamiš doo, Pančevo

 

MEMORI CS-  ULJANA REPICA ZA PAMĆENJE 

Memori CS je srednje rani hibrid koji ima optimalnu gustinu setve 45-50 zrna/m².

Glavne karakteristike su mu da je robustan hibrid sa izraženim grananjem. Rano cveta, ima dug period cvetanja (> 20 dana). Otporan je na: 

  • niske temperature
  • Phoma lingam (poseduje RLM 3-7 gen)
  • pucanje mahuna

Ostvareni prinosi:

4,80 t/ha PG Ardeljan Peruce, Vladimirovac

4,60 t/ha PG Jovica Stanojević, Smoljinac, Malo Crniće

4,38 t/ha PG Sreten Ivković, Novi Žednik