Solindo i Foxyl

SOLINDO

I prinos i kvalitet 

Solindo je rana sorta koja ima klas sa osjem. Može da se seje u periodu od oktobra do marta bez značajnijeg uticaja na prinos. Ova sorta ima visok potencijal prinosa i visok sadržaj proteina, kao i veoma visoku tolerantnost na bolesti. 

Optimalni rok setve: 05.10.-25.10.

Setvena norma: 400-450 klijavih zrna po m²

 

Proizvodni prinosi: 

Đorđe Božić, Buđanovci: 10,2 t/ha 

Rajko Radojev, Kruščica: 9,9 t/ha 

Filip Marković, Krćevac, Topola: 9,8 t/ha 

Miloš Gocić, Mezgraja, Niš: 9 t/ha 

 

FOXYL

Da nas ništa ne iznenadi

Foxyl je srednje kasna sorta visokog prinosa i veoma dobrog kvaliteta. Ima veoma izraženo bokorenje i visoku tolerantnost na: 

  • prouzrokovača fuzarioze klasa
  • virus mozaika pšenice 
  • prouzrokovača žute rđe

Optimalni rok setve: 05.10.-25.10.

Setvena norma: 450-550 klijavih zrna po m²

 

Proizvodni prinosi: 

Miroslav Pevac, Manđelos: 9,1 t/ha 

Branko Popović, Laćarak: 8,8 t/ha 

PP Sava Kovačević, Vrbas: 8,3 t/ha

ZZ Podunavac, Kovin: 8,2 t/ha 

 

 

 

SPEED FOR SEED - GRATIS TRETMAN SEMENA NA NAVEDENIM SORTAMA

Za brži rast biljaka

Za predstojeću sezonu prodaje semenske pšenice, kompanija Agromarket je u saradnji sa fabrikom specijalizovanih đubriva Fertico iz Inđije spremila dodatni tretman semena novim specijalnim proizvodom SPEED FOR SEED. SPEED FOR SEED je proizvod koji je već 5 godina u ogledima pokazao odlične rezultate u vidu bržeg i jačeg razvoja biljaka, što je na kraju rezultiralo većim prinosima i boljem kvalitetu zrna. Usled toga je i sva semenska pšenica ove godine tj. sve sorte pšenice koje su u ponudi kompanije Agromarket, GRATIS tretirana u našim doradnim centrima proizvodom SPEED FOR SEED. Kupac za istu cenu dobija tretman semena i dodatnu vrednost u proizvodnji. Na svakoj vreći nalazi se etiketa na vrhu vreće sa oznakom tretiranog semena ovim proizvodom.

 

Šta je, u stvari, SPEED FOR SEED?

SPEED FOR SEED je preparat za tretman semena pre setve na bazi mikroorganizama. U sebi sadrži tri tipa korisnih mikroorganizama koji prave benefit u razvoju biljke i otpornosti biljke u početnim i kasnijim fazama razvoja.

Koji su to mikroorganizmi i šta su njihove uloge?

  1. Microbacter – uloga im je u azotofiksaciji atmosferskog azota u zoni korena biljke i sinteza auksina (hormona rasta).
  2. Bacillusi (tri soja) – Fosformineralizatori koji su jako bitni za većinu naših tipova zemljišta u Srbiji i regionu gde se seje pšenica, antagonisti su sa zemljišnim patogenima koji mogu da naprave problem kod klijanja i nicanja semena.
  3. Glutamicin Bacter – nešto novo na tržištu, po tome se naš proizvod razlikuje od većine sličnih proizvoda za tretman semena. Ova bakterija je endofitna bakterija i kao takva ulazi u sprovodne sudove korena, stabla i listova biljke. Tu opstaje i pomaže biljci u metabolizmu i borbi protiv patogenih gljivica, virusa i bakterija. Sintetiše auksin u svom metabolizmu koji koristi gajena kultura kasnije i u zoni korena isto radi azotofiksaciju atmosferskog azota.

Nanose se odvojeno na seme, u posebnom tzv. spavajućem obliku, tako da između njih ne može da se javi antagonizam i neželjena reakcija. Mogu dugo da opstanu na tretiranom semenu (i preko 6 meseci), upravo zbog naše specijalne formule nanošenja i proizvodnje. Kada dođu u zemljište, pod uticajem vlage u zemljištu, kreće njihovo brzo umnožavanje i razviće.

Loše strane – tipovi zemljišta sa mnogo gline i malo organske materije u sebi, zemljišta koja loše zadržavaju vodu ili suša mogu biti faktori lošijeg delovanja ovog preparata, ali i na tim zemljištima i pod lošim uslovima u odnosu na kontrolu, uvek je bilo razlike u bokorenju, a što je najvažnije i kasnije u prinosu pšenice, samo manje nego kod dobrih uslova.

 

7 razloga za seme tretirano SPEED FOR SEED inokulantom:

 

1. Bolji rast i razvoj korenovog sistema.

2. Ravnomeran razvoj nadzemnog dela biljke.

3. Otpornost i tolerantnost na sušu.

4. Bolja kondicija i zdravstveno stanje useva.

5. Podizanje kvaliteta zemljišta.

6. Povećana otpornost na bolesti

7. Viši i kvalitetniji prinos.