Profesionalni supstrati

Kompanija Agromarket iz Kragujevca – Srbija, od 2012. godine generalni je uvoznik i distributer profesionalnih supstrata sa proizvodnju cveća i rasada povrća, renomirane i svetski poznate fabrike Terracult iz Nemačke. Generalno distributerstvo od 2013. godine prošireno je i na tržišta Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore i Makedonije. U ponudi Agromarketa nalazi se najprofesionalniji program Terracult supstrata pod nazivom ‘’ BLUE LINE’’. U narednim sezonama planirano je proširenje ponude Terracult supstrata na još dve linije, koje se odnose na proizvodnju voćarskih i povrtarskih kultura u tzv. hidroponiji ili organskim podlogama – supstratima.

Terracult ‚BLUE LINE‘ predstavlja liniju standardnih supstrata sa oznakama od TC1 do TC10. Formulacije ovih subtrata su isprobane od mnogobrojnih profesionalnih proizvođača rasada i cveća, širom sveta. Ovih 10 formulacija u potpunosti podmiruju potrebe 80% tržišta kultivisanih baštenskih biljaka počevši od proizvodnje cveća pa do profesionalne proizvodnje rasada povrća. Takođe Terracult ‚Blue line‘ supstrati se odlikuju odličnim odnosom kvalitet/cena i proizvedeni su na najsavremenijim linijama za formulisanje i mešanje, tako da struktura treseta koji se koristi kao osnovni materijal ostaje nepromenjena. Aditivi koji se dodaju kao oplemenjivači su visokog kvaliteta (granulisana glina, perlit, đubrivo, mikroelementi, sporotopiva djubriva) i umiksavaju se u proizvod u skladu sa potvrđenim recepturama, do finalnog proizvoda ‚blue line‘ supstrata. Karakteristike za svaki od supstrata koji je u ponudi Agromarketa dati su u donjem delu sajta.

Kontrola kvaliteta:

Svaki korak u proizvodnji Terracult supstrata, od eksploatacije osnovnog materijala preko mešanja i pripreme supstrata za upotrebu, kontrolisano je od strane QCS (šema kontrole kvaliteta) sistema.QCS kontrolni sistem kvaliteta omogućava da biološke, fizičke i hemijske karakteristike supstrata budu stalno proveravane u skladu sa normativima koji su propisani u procesu proizvodnje.

Kontrolom sa QSC metodom, referentnih uzoraka svake serije, možemo da ponudimo našim kupcima najveću moguću garanciju u pogledu kvaliteta TERRACULT supstrata.