Kristalna đubriva

FitoFert kristalna vodotopiva hraniva se odlikuju visokim stepenom čistoće, precizno definisanim formulama i apsolutnom rastvorljivošću u svim tipovima vode.

Problemi prilikom rastvaranja kristalnih đubriva javljaju se pri upotrebi tvrdih i karbonatnih voda. FitoFert Kristal đubriva sadrže visoku dozu takozvane rezervne kiselosti koja služi za omekšavanje voda, mada kod voda ekstremno visoke tvrdoće za uspešno tretiranje i efikasno dejstvo đubriva i pesticida neophodno je dopunsko hemijsko omekšavanje.