Tečna đubriva

FitoFert tečna i biostimulativna đubriva su rastvori brižljivo odabranih organo-mineralnih komponenti ishrane bilja, koji se odlikuju visokim stepenom disperzije i postojanosti. Imaju mogućnost jednostavne primene, a u sebi sadrže pored makro i mikro elemenata i brojne biostimulativne komponente. Ove formulacije se odlikuju izbalansiranom PH vrednošću i kompatibilnošću sastojaka, tako da je dostupnost svih hranljivih elemenata obezbeđena i odlikuju se visokim stepenom kompatibilnosti sa sredstvima za zaštitu bilja. Mogu se koristiti kako u folijarnim, tako i u fertirigacionim tretmanima.