Specijalizovana đubriva

FitoFert specijalizovana đubriva su namenski opredeljeni proizvodi koji služe za rekultivaciju ruiniranih ili za održavanje zemljišta dobrih fizičko-hemijskih osobina, kao i za direktnu primenu na biljkama u stresnim uslovima.