Hobi supstrati

Organica Hoby supstrati još jedan su u nizu proizvoda iz širokog asortimana firme Fertico iz Niša. Predstavljaju proizvode koji se svrstavaju u grupu preparata za ishranu bilja, ili detaljnije rečeno preparate koji predstavljaju idealnu podlogu za ukorenjavanje cvećarskih i povrtarskih kultura.

Tehnologija proizvodnje Organika Hoby supstrata, bazirana je na usklađivanju više komponenata koji učestvuju u pravljenju finalnog proizvoda, a sve u cilju da se proizvede univerzalna podloga za ukorenjavanje skoro svih cvećarskih (cvetajuće, drvenaste, dekorativne) I povrtarskih kultura. Mešanjem belog litvanskog treseta, crnog ukrajinskog treseta, glistenjaka, perlite, huminskih i fulvo kiselina, Fitofert kristalnih đubriva (1,0 kg/m3) i hemijskih jedinjenja koja regulišu kiselost supstrata (pH oko 6,5), dobija se proizvod koji se po kvalitetu izdvaja od sličnih proizvoda na tržištu.

Zbog svoje univerzalnosti i složenog fizičkog, hemijskog i biološkog sastava, Organika Hoby supstrati svrstani su u hobi proizvode široke potrošnje i kao takvi glavnu primenu su našli u rasađivanju saksijskog i baštenskog cveća i u hobi proizvodnji povrća, mada se svojim kvalitetom slobodno mogu svrstati u profesionalne supstrate.

Pakuju se u vrećama zapremine 5 l, 10 l I 20 l.