MUSTANG

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4-D-2-etilheksilestar 300 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

MDK(mg/kg): Florasulam: 0,01 - pšenica, ječam, kukuruz; 2,4 D-EHE: 0,05 - pšenica, ječam, kukuruz

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ 0,4 – 0,6 Do faze 5.razvijenih listova kukuruza
PŠENICA, JEČAM 0,4 - 0,6 Od početka bokorenja do pojave drugog kolenca, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta

DELOVANJE:

vrlo brzo se usvaja lišćem, širi do tačaka rasta i tako za nekoliko sati zaustavlja dalji razvoj korova. Florasulam inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina. Aktivna materija 2,4-D deluje na propustljivost ćelijskih zidova i promene u metabolizmu nukleinskih kiselina.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
prilepača (Galium aparine), pepeljuga obična (Chenopodium album), kamilica (Matricaria chamomilla), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), prstenak poljski (Anthemis arvensis), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa- pastoris), žavornjak obični (Consolida regalis), lanilist obični (Linaria vulgaris), bulka obična (Papaver rhoeas), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), čestoslavica(Veronica persica), mrtva kopriva (Lamium purpureum), dimnjača obična(Fumaria officinalis), tatula obična (Datura stramonium), ljubičica poljska (Viola arvensis), boca obična (Xanthium strumarium), pomoćnica obična (Solanum nigrum).


VIŠEGODIŠNJE KOROVSKE VRSTE:
palamida njivska (Cirsium arvense), nana poljska (Mentha arvensis), bokvica velika (Plantago major), maslačak obični (Taraxacum officinale), gorčika poljska (Sonchus arvensis).

PREPORUKE I NAPOMENE:

pravovremeni tretmani protiv korovskih biljaka stvaraju uslove za normalan rast i razviće gajene biljke te ostvarenje viših prinosa i kvaliteta roda. Mustang je jedini preparat koji deluje istovremeno na prilepaču i divlju kamilicu (Galium aparine i Matricaria spp.) od nicanja do porasta korova do 25 cm. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve. Tretirati po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama između 5 - 25°C, kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. U zaštiti kukuruza, Mustang predstavlja odličan izbor u borbi protiv razvoja rezistentnosti pojedinih širokolisnih korova jer poseduje dva mehanizma delovanja.