BM 86

Klasa: Proizvodi specijalne namene

Aktivna materija: Krem alge Ascophyllum nodosum G14, Azot, Bor, Magnezijum-oksid i Molibden

Formulacija: Tečna formulacija

Pakovanje: 1 l, 5l

Proizvođač: Arysta Life Science

MBT: 3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUČASTO VOĆE 3,0 Početak cvetanja (roze pupoljak), sredina cvetanja i opadanje latica
KOŠTIČAVO VOĆE 3,0 3 tretmana u fazama “bele kokice”, puno cvetanje i precvetavanje
POVRĆE 3,0 5 do 7 dana po presađivanju rasada, u fazi cvetanja i 10 do 15 dana kasnije

SPEKTAR DELOVANJA:

BM 86 primenjuje se kao tečni rastvor za folijarnu primenu u voćarstvu i povrtarstvu u fazi cvetanja kada u kritičnom periodu za razvoj biljke obezbeđuje aminokiseline, vitamine, polisaharide i fitohormone preko G14 kao i ostale mikroelemente. Time se postiže:

1) Kroz sintezu poliamina bolje zametanje ploda.

2) Brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija

3) Bolja redistribucija hranjljivih elemenata

4) Veći broj plodova veće dimenzije

PREPORUKE I NAPOMENE:

U tank miksu BM 86 se dodaje na kraju. Meša se sa pesticidima osim onim podložnim kalcifikaciji. Biostimulator BM 86 je na bazi prirodnih materija i nije štetan za pčele.

MBT: 3 puta sa intervalom izmeđju tretiranja 10 - 15 dana