FitoFert Kristal K-SUL

Dopunsko đubrivo sa visokim sadžajem kalijuma. Sadrži 50% K2 O i 16 % S.

Namenjeno je za dopunsku prihranu useva u doba visoke asimilacije kalijuma, a najčešće u vreme pigmentacije plodova. Takođe primenjuje se i u slučajevima deficita kalijuma u zemljištu. Posebna prednost ovog preparata je što ne sadrži azot, što predstavlja mogućnost njegove primene i tokom berbe. Prisutvo azota je u ovoj fazi nepoželjno zbog mogućeg bujanja zelene mase, kao i sa zdravstvenog aspekta. Primenjuje se uglavnom fertigaciono u koncentracijama od 0.05-0.1% a predviđena količina po hektaru se kreće od 50 do 100kg.