FitoFert CalNit

Dopunsko dvokomponentno đubrivo sa sadržajem pristupačnog kalcijuma (CaO) od 26 %. Primenjuje se fertigaciono u koncentracijama od 0.3 – 1%. Nesme se mešati sa drugim kristalnim vodotopivom đubrivima koja u sebi sadrže sumpor.