FitoFert CORN

FitoFert CORN je specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi cinka. Koristi se u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Proizvod pomaže transport azota kroz biljku, izgradnju ćelijskih struktura, sintezu hlorofila, otvaranje stoma, oplodnju i mnogobrojne enzimske procese. Odlično se meša sa herbicidima i ublažava depresivno dejstvo istih na kukuruz.