CALLISTO

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Mezotrion 480g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: Syngenta

Karenca: OVP

Plodored: za većinu biljnih vrsta bez ograničenja osim za šećernu i stočnu repu, spanać, grašak i pasulj, koji se mogu sejati tek u drugoj godini po primeni.

MDK(mg/kg): 0,02 - kukuruz

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 0,25 - 0,30 l/ha PRE-EM (posle setve a pre nicanja)
SILAŽNI I MERKANTILNI 0,2 - 0,25 + 0,1% okvašivač POST-EM (po nicanju) i do 8 -10 razvijenih listova kukuruza

DELOVANJE:

Callisto se lako usvaja preko lišća, izdanaka i korena i translocira kroz biljku ksilemom i floemom. Suzbija korove tako što sprečava sintezu amino-kiselina.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJE KOROVSKE VRSTE:

ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), obični dvornik (Polygonum persicaria ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), boca obična (Xantium strumarium ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), tatula obična (Datura strumarium ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ).

  • VIŠEGODIŠNJE KOROVSKE VRSTE:

palamida (Cirsium arvense ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

zbog visoke selektivnosti dozvoljeno korišćenje i do 8 - 10 lista kukuruza. Može se mešati sa herbicidima Motivell i Motivell Extra 6 OD radi proširenja delovanja na jednogodišnje i višegodišnje korovske vrste. Izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima (na bazi acetohlora, terbutilazina, metolahlora i sulfonilurea). Deo preparata koji ostane na zemljištu nije izgubljen, on čeka korove koji niču. Dugo rezidualno delovanje preko zemljišta je dodatna prednost. Callisto se usvaja u biljke korova velikom brzinom. Kiša koja padne već posle dva časa od tretiranja nema nikakvog uticaja na spiranje sa lista i smanjenje efikasnosti preparata. Ovaj herbicid takođe brzo i deluje. Već posle 24 h od primene mogu se zapaziti prvi simptomi delovanja na korovima u vidu pojave bledila na listovima, kada korovi prestaju da rastu i usvajaju vodu i hranu. Već posle 5-7 dana od primene korovi se u potpunosti suše i uginjavaju. Callisto se može samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine ili 2 puta ukoliko se prvi put primeni posle setve, a pre nicanja, a drugi put nakon nicanja kukuruza.