BANVEL 480 S

Klasa: Selektivni sistemični hormonalni herbicid

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: nema ograničenja kod normalne primene u kukuruzu

MDK(mg/kg): 0,5

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI) 0,5 – 0,7 l/ha (5 – 7 ml na 100 m²) Tretman kada kukuruz ima 5 listova, a korovi su u fazi 2-6 lista
STRNIŠTA 1,0 – 1,5 l/ha (10 – 15 ml na 100 m²) Pre primene poorati (oljuštiti) strnjiku i sačekati da korovi ponovo poniknu nakon oranja, pa tek onda primeniti preparat

DELOVANJE:

aktivna materija Dikamba se usvaja pretežno preko listova korova i kreće kroz biljno tkivo. Putevima kojim voda i biljna hraniva kruže u biljci, rasprostire se i aktivna materija, dospevajući u sve nadzemne i podzemne delove i izazivajući značajne morfološke i fi ziološke promene na korovima. Kao posledica delovanja preparata na korovima se zapažaju abnormalne deformacije vegetativnih i generativnih organa, narušava se proces razmene materije tj. inhibira proces fotosinteze. Usled ovakvog herbicidnog delovanja ne dolazi do regeneracije i obnavljanja izdanaka iz korenovog sistema.

SPEKTAR DELOVANJA:

ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), vijušac (Bilderdykia convolvulus), konica obična (Galinsoga parviflora), tušt obični (Portulaca oleracea), pepeljuge (Chenopodium spp.), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčike (Sonchus spp.), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca (Xanthium strumarium), lipica (Abutilon thephrasti), tatula (Datura stramonium), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), mlečike (Euphorbia spp.) i druge.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Banvel 480 S se ne sme primenjivati u semenskom kukuruzu, šećercu, usevukukuruza sa podusevom (pasulj, bundeve i slično); u kraškim područjima i na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa); na temperaturama iznad 25°C. Banvel 480 S nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim količinama. U slučajevima primene na izrazito lakim zemljištima u ekstremnim vremenskim uslovima (hladno i jako vlažno vreme) može doći do pojave fitotoksičnosti koja je najčešće prolaznog karaktera. Preparat se može mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona, rimsulfurona. Na tretiranim površinama ne sme se vršiti ispaša stoke. Na tretiranim strništima može se sejati tek naredne godine. Duboko oranje treba obaviti tek nakon 3 nedelje od tretiranja. Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha u kukuruzu i 300-600 l/ha na strništima.