AKARISTOP

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Abamektin 18 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 14 dana – kruška, jabuka

MBT: 2

MDK(mg/kg): SRB: 0,01/ EU: 0,01/ SAD: 0,02/ RUS: 0,02

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0, 1% (10 ml u 10 l vode) + 0, 2% Nitropol S (20 ml u 10 l vode) Tretiranje u vreme pojave pokretnih formi štetočina, a posle opadanja kruničnih listića
KRUŠKA 0, 1% (10 ml u 10 l vode) + 0, 2% Nitropol S (20 ml u 10 l vode) Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi, a nakon opadanja kruničnih listića (faza 69 BBCH skale)

DELOVANJE:

nesistemični, translaminarni, kontaktni i utrobni insekticid i akaricid za suzbijanje pokretnih oblika štetnih insekata i grinja. Zadržava se u parenhimskom tkivu čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu štetnih insekata i grinja što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi delovanja se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane insekta, odnosno grinja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke i obična kruškina buva (Psylla pyri), u zasadu kruške.

PREPORUKE I NAPOMENE:

odličnu efikasnost iskazuje u split tretmanu na 7 do 10 dana. Preparat se može mešati sa rafinisanim mineralnim uljima i preparatima neutralne, slabokisele i slabo bazne reakcije. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Ne primenjivati preparat kada je spoljna temperatura vazduha viša od 28°C ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primene jer u takvim uslovima efikasnost preparata može izostati. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana. Ne sme se primenjivati iz vazduhoplova. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pegavost može nastati kao posledica primene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. Kombinacija preparata Akaristop i mineralnog ulja se ne sme primenjivati tri dana posle tretiranja zasada kruške fungicidima na bazi Sumpora i Kaptana jer se mogu pojaviti blagi simptomi rđe na pojedinim sortama kruške. Količina tečnosti za primenu iznosi 600- 1000 l/ha (6 - 10 l na 100 m²). Preparati na bazi iste aktivne materije registovani su za primenu u brojnim ratarskim i povrtarskim usevima i zasadima voća, kao što su: kruška, jabuka, krompir, ukrasno bilje u zaštićenom prostoru, malina, jagoda, vinova loza, paradajz u zaštićenom prostoru, tikva, budeva, tikvica, dinja, lubenica, boranija, pasulj, bob, grašak, stočni grašak, sočivo, kupina, leska...