SENCOR PLUS

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: OVP

Plodored: u jesen iste godine, posle 4 meseca, moguća je setva soje, lucerke, graška, sočiva, paradajza, pšenice, ječma i kukuruza, nakon 12 meseci od tretmana: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa i luk, a svo ostalo korenasto-krtolasto povrće 18 meseci nakon primene ovog herbicida

MDK(mg/kg): 0,1

Radna Karenca: do sušenja depozita

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Soja 0,35 l/ha (3,5 ml na 100 m2) 0,55 l/ha (5,5 ml na 100 m2) Tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva soje na zemljištima sa 1,5-3 % humusa. Tretman na zemljištima sa više od 3 % humusa

SPEKTAR DELOVANJA
Jednogodišnji širokolisni korovi kao što su: štir obični (Amaranthus
retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična
(Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), loboda
obična (Atriplex patula), dvornici (Polygonum spp.), gorušica poljska (Sinapis
arvensis).
PREPORUKE I NAPOMENE:
visoku efikasnost ispoljava ako do 2 nedelje nakon primene padne preko
6 mm kiše. Može se primeniti svim standardnim uređajima za tretiranje
sa zemlje (leđne i traktorske prskalice) dok primena iz vazduhoplova
nije dozvoljena. Količina tečnosti iznosi 200-400 l/ha ( 2- 4 l na 100m2).
Ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima
(< 1%humusa) zbog fitotoksičnosti. Ne sme se primenjivati na jako
humoznim zemljištima (> 6% humusa) zbog vezivanja za čestice zemljišta;
kod primene pre nicanja, 10-15 dana nakon primene ne preporučuje se
površinska obrada i gaženje krompirišta, zbog narušavanja depozita na
zemljištu.
Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na
tretiranim površinama mogu se ponovo sejati krompir i soja.
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Kod primene posle setve a
pre nicanja, može se mešati sa drugim herbicidima u cilju proširenja
spektra delovanja kao što su oni na bazi aktivnih materija s-metolahlor,
flufenacet, pendimetalin.
Zbog fitotoksičnosti, prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve
susedne širokolisne useve (šećerna repa, suncokret, uljana repica,
lucerka i povrće). Ukoliko se koristi u skladu sa uputstvom proizvođača,
nema opasnosti od pojave fitotoksičnosti. Prilikom tretiranja poštovati
vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda, tretirajući najmanje
20 m od njih.
Kod novih sorti krompira obavezno ispitati selektivnost. Ne sme se
primenjivati kod sorti Jerla, Voran, CB 77/40, SV 76/48, Fambo i Kaberne.

MBT: 1