SENCOR PLUS

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: OVP

Plodored: u jesen iste godine, posle 4 meseca, moguća je setva soje, lucerke, graška, sočiva, paradajza, pšenice, ječma i kukuruza; nakon 12 meseci od tretmana: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa i luk, a svo ostalo korenasto-krtolasto povrće 18 meseci nakon primene ovog herbicida

MDK(mg/kg): 0,1

Radna Karenca: do sušenja depozita

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
SOJA 0,35 (3,5 ml na 100 m²) Tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva soje na zemljištima sa 1,5-3 % humusa
SOJA 0,55 (5,5 ml na 100 m²) Tretman na zemljištima sa više od 3 % humusa
KROMPIR 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva krompira na zemljištima sa 1,5-3 % humusa
KROMPIR 1,25 (12,5 ml na 100 m²) Tretman na zemljištima sa više od 3 % humusa
ŠARGAREPA (mali usev i manje značajna namena). 0,1 Prvi tretman obaviti posle nicanja, kada je usev u fazi 2-6 pravih listova (faze 12-16 BBCH skale).
ŠARGAREPA (mali usev i manje značajna namena). 0,1 Drugi tretman (u količini od 0,1 l/ha) obaviti 7-10 dana nakon prvog, a treći (takođe u količini od 0,1 l/ha) 7-10 dana nakon drugog. Maksimalna količina primene u toku godine je 0,3 l/ha.

DELOVANJE: 

herbicid na bazi aktivne materije Metribuzin koja pripada grupi Triazinona apsorbuje se korenom i ksilemom i transportuje u nadzemne delove biljke. Blokira Hill-ovu reakciju u procesu fotosinteze odnosno oksidacije proteina i masti te gubljenja hlorofila i karotenoida. Simptomi se odlikuju bledilom koje vremenom prelazi u žućenje i nekrozu zelenih delova korova i na kraju potpunog uginuća.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
U usevima KROMPIRA i SOJE suzbija jednogodišnje širokolisne korove kao što su: štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), loboda obična (Atriplex patula), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), tatula obična (Datura stramonium), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), tušt (Portulaca oleracea), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), jednogodišnji čistac (Stachys annua). U usevu ŠARGAREPE suzbija jednogodišnje širokolisne korove: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga (Chenopodium spp.), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), gorušica poljska (Sinapis arvensis), loboda obična (Artiplex patula), konica (Galinsoga parviflora), dvornik (Polygonum spp.), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), mrtva kopriva (Urtica urens).

PREPORUKE I NAPOMENE:

kao i svi tzv. “zemljišni” herbicidi za puno delovanje poželjno je da do 2 nedelje nakon tretmana padne 6 do 12 mm/m2. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Količina tečnosti iznosi 200-400 l/ha ( 2- 4 l na 100m²). Ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim (< 1%humusa) i na jako humoznim zemljištima (> 6% humusa) zbog vezivanja za čestice zemljišta. Kod primene pre nicanja krompira, 10- 15 dana nakon primene ne preporučuje se površinska obrada i gaženje krompirišta, zbog narušavanja depozita na zemljištu. Kod novih sorti krompira obavezno ispitati selektivnost. Ne sme se primenjivati kod sorti Jerla, Voran, CB 77/40, SV 76/48, Fambo i Kaberne. Kod primene posle setve a pre nicanja, može se mešati sa drugim herbicidima u cilju proširenja spektra delovanja kao što su oni na bazi aktivnih materija S-metolahlor, Pendimetalin. Herbicid Sencor Plus je jedino rešenje u suzbijanju
štira (Amaranthus retroflexus) za koji je utvrđena rezistentnost na ALS inhibitore. Efi kasnost i fi totoksičnost sredstva za zaštitu bilja Sencor Plus, kod primene za male useve i manje značajne namene (ŠARGAREPA) nisu proverene, zato odgovornost u vezi sa primenom sredstva za zaštitu bilja preuzima korisnik sredstva.