LOBO

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 2 g, 20 g, 100 g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 7 dana RADNA KARENCA: 2 dana

MBT: 2

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 0,5/ EU: 0,5/ SAD: 0,5/ RUS: 0,5 BRESKVA, NEKTARINA: SRB: 0,5 / EU: 0,5 / SAD: 3,0 / RUS: 0,5 PAPRIKA: SRB: 1.0 / EU: 1,0 / SAD: 1,0 / RUS: -

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,02 % (2 g u 10 l vode) Tretirati na početku formiranja kolonija
BRESKVA, NEKTARINA 0,02 % Tretiranje na početku formiranja kolonija vaši
PAPRIKA (U ZATVORENOM PROSTORU) 0,15 – 0,2 % Tretman na početku formiranja kolonija vaši

DELOVANJE: 

insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem. Aktivna materija Imidakloprid pripada grupi Neonikotinoida. Svoju aktivnost ispoljava na nervnom nivou, prouzrokujući inverzibilnu blokadu postsinaptičkih nikotinergiznih acetilholin receptora. Osnovno toksično delovanje je inhibicija enzima acetilholinesteraze usled čega dolazi do nagomilavanja acetilholina. Brzo se usvaja preko lista i korena. U biljci se kreće bazipetalno, akropetalno i translaminarno i omogućava dugotrajno delovanje.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

Zelena lisna vaš jabuke (Aphis pomi) u zasadu jabuke i breskvina vaš (Myzus persicae)u zasadu breskve i nektarine, u usevu paprike u zatvorenom prostoru.

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

zbog moguće ukrštene rezistentnosti za suzbijanje lisnih vaši ne koristiti alternativno preparate iz grupe Neonikotinoida (Tiakloprid, Acetamiprid, Tiametoksam…). Folijarni tretman dozvoljen samo nakon fenofaze cvetanja dva puta sa intervalima između prskanja 10 do 14 dana. Preparat se može mešati sa drugim fungicidima i insekticidima ali je poželjno prethodno proveriti kompatibilnost. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Utrošak vode 600 do 1000 l/ha.