ATONIK

Klasa: Regulator rasta

Aktivna materija: Natrijum p-nitrofenolat 0,3%, Natrijum o-nitrofenolat 0,2%,, Natrijum 5-nitroguaiacolate 0,1%

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 15 dana

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2) Prvi tretman – kada su razvijena 2 – 3 lista (faze 12-13 BBCH skale) Drugi tretman – kada su razvijena 4 do 6 listova (faze 14-16 BBCH skale) Treći tretman – kada su razvijena 7 do 9 listova šećerne repe (faze 17-19 BBCH skale)

PREPORUKE I NAPOMENE
preparat se koristi kao stimulator rasta u razmaku od 10 do 14 dana
između tretmana. Stimuliše rast, povećava prinos, ubrzava oporavak
nakon delimičnog oštećenja. Biljke tretirane Atonikom:
- brže se prilagođavaju negativnim uticajima životne sredine i stresnim
uslovima;
- brže se regenerišu posle oštećenja;
- brže sintetišu sopstvene zaštitne materije protiv infekcija i bolesti;
- brže preuzimaju i distribuiraju hranljive materije;
- brža je klijavost polena i rast cevi što obezbeđuje bolju oplodnju;
- biljke su veće, zdravije i imaju duži vegetacioni period.
Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem leđnom ili traktorskom
prskalicom. Sa 200-400 l/ha (2 - 4 l na 100m2). Ukoliko se primenjuje
prema uputstvu za upotrebu, preparat nije fitotoksičan
Atonik se može primeniti u tank mix-u sa herbicidima koji ne ispoljavaju
fitotoksičnost na gajene biljke, zatim sa fungicidima, insekticidima i
folijarnim đubrivima.
Prema pozitivnom zakonodavstvu zemalja EU, preparat Atonik je
registrovan i za primenu u: ozimoj pšenici (karenca 54 dana), uljanoj
repici (30 dana), kukuruzu (60 dana), krompiru (21 dan), mrkvi (30
dana), paradajzu u polju i krastavcu (3 dana), jabuci, višnji, malini i
jagodi (7 dana).